Meditácia

1.    Ruža srdca Prosím, predstavte si kvet vo vnútri svojho srdca. Možno máte radi ružu. Predstavte si, že ruža nie je naplno rozkvitnutá, je to ešte stále púčik. Po dvoch alebo troch minútach, sa prosím pokúste cítiť, že kvet rozkvitá, lupienok po lupienku. Skúste vidieť a cítiť, že kvet vo vašom srdci rozkvitá lupienok po lupienku. Potom po piatich minútach sa pokúste cítiť, že vo vašom vnútri nie je srdce, je tam len kvet, ktorý voláte „srdce". Nemáte srdce, ale iba kvet. Kvet sa stal vaším srdcom, alebo vaše srdce sa stalo kvetom. Po siedmich alebo ôsmich minútach prosím cíťte, že toto srdce – kvet premenilo celé vaše telo. Už tu nie je vaše telo, od hlavy po päty môžete cítiť vôňu ruže. Ak sa pozriete na svoje nohy, okamžite pocítite vôňu ruže. Ak sa pozriete na svoje kolená, pocítite vôňu ruže. Ak sa pozriete na svoju ruku, pocítite vôňu ruže. Všade krása, vôňa a čistota ruže prestupuje celým vaším telom. Ak cítite od hlavy po päty, že ste sa stali len krásou, vôňou, čistotou a blaženosťou ruže, potom ste pripravený položiť seba samého k nohám vášho Milovaného Najvyššieho. 2.    Rieka vedomia Keď meditujete, pokúste sa priniesť do svojej mysle tri veci: čistotu v celej vašej bytosti, pokoru v celej vašej bytosti a vďačnosť v každej končatine, v každej bunke. Keď sa nadychujete a vydychujete, cíťte, že rieka božského vedomia preteká cez vás bez akéhokoľvek úsilia alebo námahy. Cíťte, že táto rieka božského vedomia prúdi do vášho vnútra a von v neustálej jednote so Zdrojom, s Najvyšším.     3.    Ponúknite to Bohu Keď sa nadychujete, cíťte, že sa nadychujete Božských nesmrteľných kvalít a keď vydychujete, cíťte, že ponúkate Bohu svoju nevedomosť.    Práve teraz cítime, že nevedomosť je naším vlastníctvom. Hoci hovoríme, že nevedomosť je veľmi zlá, nechceme sa jej vzdať. Ale mali by sme vedieť, že nevedomosť nie je naše skutočné vlastníctvo, naším skutočným vlastníctvom je mier, svetlo a blaženosť. Počas meditácie ponúknite Bohu svoje nepravé bohatstvom a prijmite od Boha skutočné pravé bohatstvo. Požiadajte Boha, aby vám zobral to, čo máte a čím ste, a aby vám dal to, čo má On a čím je. Čo máte, je ašpirácia, vnútorný plač stať sa božským. Čím ste, je nevedomosť. Požiadajte Boha, aby vám zobral oboje: vašu ašpiráciu i vašu nevedomosť, a dal vám to, čo má On a čím je: Nekonečnosť, Večnosť a Nesmrteľnosť.  
4.    Zlatá bytosť Pokúste sa cítiť, že ste v srdci Boha, vnútorného Pilota. I keď nevidíte Najvyššieho, len si predstavte ľudskú bytosť, ktorá je úplne zlatá. Predstavte si, že je priamo pred vami a vy ste v jej srdci, alebo v jej lone, alebo pri jej nohách. Nemyslite na to, že máte jedenásť, štyridsať alebo päťdesiat rokov. Predstavte si, že máte len jeden mesiac, a že ste v samotnom srdci Najvyššieho alebo v jeho lone.   5.    Rozľahlosť oblohy Nechajte si oči dopoly otvorené a predstavte si rozľahlosť oblohy. Zo začiatku sa pokúste cítiť, že obloha je pred vami, neskôr sa pokúste cítiť, že ste takí rozľahlí ako obloha, alebo že ste samotnou rozľahlou oblohou. Po niekoľkých minútach, prosím zatvorte oči, a pokúste sa vidieť a cítiť oblohu vo vnútri svojho srdca. Prosím cíťte, že ste univerzálnym srdcom, a že vo vnútri vás je obloha, na ktorú ste meditovali a s ktorou ste sa stotožnili. Vaše duchovné srdce je nekonečne rozľahlejšie ako obloha, takže oblohu ľahko umiestnite do svojho vnútra.   - z knihy Sri Chinmoy:  Meditation Man – Perfection in God – Satisfaction