Zážitky slovenských bežcov z Behu harmónie

Na tomto mieste sa podelia o svoje skúsenosti z World Harmony Run bežci, ktorí sa ho sami zúčastnili.

whr_zazitkyTento štafetový beh je organizovaný pre širokú verejnosť, a preto sa ho každoročne zúčastňuje približne 1 milión ľudí na celom svete. Znamená to, že sa mierová pochodeň doslova podáva z ruky do ruky. Beh sa na svojej trase presúva prostredníctvom základného tímu bežcov. Tento tím nesie potrebné vybavenie a beží stanovené kilometre mimo miest a obcí, kde beh zväčša nemá taký masový charakter. Denná trasa World Harmony Run je rôzna (podľa určenia lokálnych koordinátorov), ale bežne sa pohybuje okolo 100 km.

V Európe sa každoročne zostavuje základný tím bežcov z rôznych krajín Európy, ktorý sa počas 8 mesiacov trvania behu obmieňa. Podľa svojich možností sa bežci pripájajú na rôzny čas, od 1 týždňa až po niekoľko mesiacov. Naši slovenskí zástupcovia opisujú svoje zážitky z rôznych krajín, kadiaľ bežali.