Životopis

usmev

Chinmoy Kumar Ghose (činmoj kumar goš) 27.8.1931 -11.10.2007 sa narodil v malej dedinke Šakpura vo východnom Bengálsku (dnešný Bangladéš) ako najmladší zo siedmich detí.

V roku 1944, keď mu zomreli obidvaja rodičia, vstúpil dvanásťročný Chinmoy do ašrámu Sri Aurobinda, duchovnej komunity neďaleko mesta Pondicherry v južnej Indii. Tam strávil ďalších dvadsať rokov duchovnými cvičeniami – dlhými meditáciami, trénovaním atletiky, písaním poézie, esejí a duchovných piesní.

Sri Chinmoy mal už vo svojom detstve hlboké vnútorné zážitky a v nasledujúcich rokoch dosiahol veľmi vysoké stavy meditácie. V roku 1964 odišiel do New Yorku, aby sa podelil o svoje vnútorné bohatstvo s úprimnými hľadajúcimi na Západe. Sri Chinmoy vidí ašpiráciu – neustálu túžbu srdca po stále vyšších a hlbších zážitkoch – ako duchovnú silu, ktorá stojí za každým veľkým pokrokom v náboženstve, kultúre, vede a športe. Keď žijeme v srdci a snažíme sa o ustavičné sebaprekonávanie, môžeme vyniesť na povrch to najlepšie v sebe a nájsť cestu k pravému uspokojeniu. Ako sám hovorí:

"Naším cieľom je ísť od jasného k jasnejšiemu a najjasnejšiemu, od vysokého k vyššiemu a najvyššiemu. A dokonca ani v najvyššom sa náš pokrok nekončí, pretože v každom v nás je Boh a Boh v každej chvíli prekonáva Svoju vlastnú Realitu."

zboku

Sri Chinmoy slúžil ako duchovný vodca svojim študentom vo viac než 60 krajinách na celom svete, podporoval ich vyrovnaný životný štýl, ktorý spája vnútornú disciplínu modlitby a meditácie s dynamikou súčasného života. Život Sri Chinmoya je vyjadrením jeho nesmiernej tvorivosti. Jeho rozsiahla tvorba má široké rozpätie od hudby cez poéziu, výtvarné umenie, literatúru a šport. Jeho príspevok v každej z týchto oblastí je prekvapujúci a ďalekosiahly.


srichinmoy

Medzinárodne uznávaný vodca hnutia za svetovú harmóniu a duchovný učiteľ Sri Chinmoy, ktorý zomrel 11. októbra 2007 vo veku 76 rokov, bol pochovaný neďaleko svojho domova v Queense (New York).


TELO-MYSEĽ-DUCH

Osvecujúce pohľady Sri Chinmoya na spojenie telo-myseľ-duch...

ŽIVOT SRI CHINMOYA

Keď som písal o Sri Chinmoyovi v knihe „101 veľkých svätcov“, nevedel som o ňom veľa. Ale po dokončení knihy som si uvedomil, že biografia osoby ako je on, nemôže byť zhrnutá iba na jednej strane...


hudba1

Sri Chinmoy pravidelne cestoval po celom svete a ponúkal bezplatné koncerty, prednášky a verejné meditácie. Stretával sa so svojimi študentami, ako aj s významnými osobnosťami z rôznych oblastí života. Za svoje duchovné vedenie, koncerty, prednášky a verejné vystúpenia nikdy nevyžadoval žiadnu odmenu.