Sri Chinmoy o hudbe

Hudba je vnútorný univerzálny jazyk Boha. Nehovorím po francúzsky, ani po nemecky či taliansky, ale keď sa hrá hudba niektorej z týchto krajín, srdce tej hudby okamžite vstúpi do môjho srdca, alebo moje srdce vstúpi do tej hudby. Vtedy nie je potrebná žiadna vonkajšia komunikácia; stačí vnútorná komunikácia srdca. Moje srdce sa rozpráva so srdcom hudby, a v tomto spojení sa stávame neoddeliteľne jedným.

blessing

Meditácia a hudba sú neoddeliteľné. Keď plačeme s najväčšej hĺbky srdca po mieri, svetle a blaženosti, to je ten najlepší spôsob meditácie. Hneď vedľa meditácie je hudba, dušeplná hudba, hudba, ktorá sa dotkne nášho ašpirujúceho vedomia a pozdvihne ho. Nedokážeme meditovať dvadsaťštyri hodín denne, ale možno dokážeme meditovať dve hodiny denne. V ostatnom čase môžeme hrať alebo počúvať hudbu. Keď hráme alebo počúvame dušeplnú hudbu, hudbu duše, okamžite sa prenesieme do vyššej úrovne vedomia. Keď hráme hudbu dušeplne, ideme vysoko, vyššie, najvyššie.

Vždy, keď počúvame dušeplnú hudbu, získavame inšpiráciu a blaženosť. Hudba dokáže v okamihu pozdvihnúť naše vedomie. Ale ak sa ešte aj modlíme a meditujeme, nepochybne budeme viacej osvietení a naplnení, než milovník hudby, ktorý vedome nevedie duchovný život. Každý duchovný hudobník vedome šíri Božie svetlo na Zemi. Boh je kozmický Hráč a my sme Jeho nástroje. Ale príde čas v procese nášho vývoja, keď budeme cítiť, že sme sa s Ním úplne zjednotili. Vtedy už viac nebudeme nástrojmi; my sami budeme hudobníkmi, božskými hudobníkmi. Je to Najvyšší, kto vytvára svoje vlastné nástroje. A potom inšpiruje hráča, aby dobre hral.

Hneď po meditácii je v našom duchovnom živote veľmi dôležitá hudba. Meditácia je priama cesta, skratka k cieľu. Hudba je cesta, ktorá je absolútne čistá. Môže byť trochu dlhšia, ale je absolútne bez prekážok. Keď dokážeme hrať alebo počúvať dušeplnú hudbu, sila našej meditácie sa zväčšuje. Hudba, dušeplná hudba, pomáha aj ašpirácii. Podobne, ak duchovný hľadajúci chce byť aj hudobníkom, aj keď nemá hudobné vzdelanie, bude dobrým hudobníkom, pretože v modlitbe a meditácii sa nachádzajú všetky schopnosti. Možno ste nikdy neštudovali hudbu, ale ak sa dušeplne modlíte a meditujete, potom sa vo vašej modlitbe, vo vašej meditácii, objaví sila hudby.

Nesnažme sa pochopiť hudbu svojou mysľou. Nesnažme sa ju ani cítiť svojím srdcom. Len jednoducho a spontánne dovoľme vtáčikovi hudby lietať na oblohe nášho srdca. Keď bude lietať, bezpodmienečne nám odhalí to, čo má a to, čím je. To, čo má, je posolstvo Nesmrteľnosti. To, čím je, je príchod Večnosti.