Meditácia je po tisícročia známy spôsob ako spoznať svoju vlastnú podstatu...

floatleft

... a porozumieť sebe samému i svetu okolo nás. Utíšením svojej nepokojnej mysle a sústredením svojej pozornosti do vlastného vnútra objavujeme harmóniu, radosť a pokoj, ktoré sa môžu stať nerozlučnou súčasťou nášho každodenného života.

Sri Chinmoy považuje meditáciu a duchovné hľadanie za prirodzenú súčasť naplneného a šťastného života moderného človeka. Meditácia nie je útekom od každodenných povinností. Naopak, prehlbuje dôveru v naše schopnosti, obohacuje náš pohľad na svet a dáva nám vnútornú silu prijať ho v jeho mnohotvárnosti aj s jeho nedokonalosťami.

V nasledujúcom kurze meditácie sa môžete zoznámiť so základmi duchovnej praxe, vyskúšať si rôzne koncentračné a meditačné cvičenia a naučiť sa lepšie zvládať situácie, do ktorých sa denne dostávame. V kurze sú uvedené vybrané časti z kníh Sri Chinmoya.

 Meditačné cvičenia

Životný štýl

Príbehy

Nauč sa meditovať on-line

Humor môj jediný zachránca

Vzťah majstra a žiaka

Typy a zaujímavé články