Meditácia – pohľad späť

Skúsime sa pozrieť na pokrok, ktorý sme doteraz urobili …

V Bratislave máme príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti a lásku k meditácii s mnohými ľuďmi, ktorí prichádzajú na naše večerné kurzy. Tieto kurzy sú zdarma a organizujú sa počas celého roka. Sme vďační za túto príležitosť, pretože stretáme mnohých milých ľudí, ktorí hľadajú hlbší význam a zmysel svojho života, majú otvorenú myseľ a srdce a ochotu objavovať nový vnútorný svet. Máme tú istú snahu hľadať šťastie, osvietenie a Boha prostredníctvom vnútornej cesty a vedomého alebo nevedomého pochopenia, že honba za svetským úspechom nás nakoniec neuspokojí. Tento svetský úspech nás môže tešiť, ale nedokáže utíšiť náš hlad po poznaní a duchovných veciach.

Tak ako ovocie na strome rastie pomaly a postupne, bez ohľadu na to, ako často strom polievame, tak aj náš pokrok v duchovnom živote nie je vždy taký rýchly, ako by sme si želali. Môže nás to znechutiť a niekedy sa môže stať, že začneme cvičenie zanedbávať. Mnohé duchovné filozofie obsahujú myšlienku reinkarnácie. Nesmrteľná duša počas mnohých životov pomaly dospieva, až sa dostane na vrchol svojich možností – tak, ako sa ústredná postava znovu objavuje v mnohých kapitolách knihy. Ak sa na to pozrieme z pohľadu vývoja duše v priebehu nesmierne dlhého času, niekoľko mesiacov trpezlivého budovania silného základu pomocou meditácie je ako sekunda v jednom dni. Tieto prvé mesiace v skutočnosti predstavujú nie pomalý, ale naopak veľmi rýchly pokrok.

Opis nesmierne dlhého časového rozpätia, ktoré zažíva duša pri svojom putovaní, nájdeme v jednom staroindickom spise. Hovorí sa v ňom: „Predstavte si veľké jazero, ku ktorému každých 5000 rokov prilieta biely vták a odnáša kvapku vody vo svojom zobáku. Čas, ktorý trvá vtákovi, aby vyprázdnil jazero, ilustruje to, ako dlho trvá duši, kým preklenie obdobie od začiatku na koniec cesty až do dosiahnutia jednoty s Bohom!“ Našťastie to nie je myslené doslovne! Text pokračuje tým, že v prípade tých, ktorí začínajú meditovať, ktorých zaujíma duchovnosť, je jazero takmer prázdne a dlhá cesta v čase je takmer na konci.

Nezáleží na tom, či veríme alebo neveríme v reinkarnáciu, tieto myšlienky a presvedčenie trochu rozširujú našu myseľ a pripravujú nás na vyššie pravdy a skutočnosti, ktoré ležia ďaleko za horizontom súčasného chápania. A povzbudzujú nás vytrvať – sme bližšie svojmu cieľu, ako si myslíme! Napĺňajú nás bojovným duchom a odvahou postaviť sa zoči voči svojim chybám a nedostatkom, prekonať ich a nikdy sa nevzdať. „Slaboch nenájde prístup k svojej duši“ vyhlasuje ten istý indický text, ktorý opisuje vtáka v jazere.

Sri Chinmoy vždy povzbudzuje hľadajúcich: „Prosím nebuďte znechutení, ak na začiatku nedokážete dobre meditovať. Aj v bežnom živote iba Boh vie, koľko rokov človek musí cvičiť, aby sa stal v niečom veľmi dobrým.“

„Dnes môžete jesť chutné jedlo a nasledujúce tri alebo štyri dni môžete jesť jedlo, ktoré je veľmi jednoduché. Ale kým jete, udržiavate svoje telo v kondícii. Podobne, ak máte jeden deň dobrú meditáciu a nasledujúci deň zistíte, že nie ste schopní dobre meditovať, nebuďte sklamaní a ani na chvíľku sa necíťte biedne. Ak jeden deň nedokážete dobre meditovať, snažte sa cítiť, že iný deň vám Najvyšší znovu dá požehnanie, inšpiráciu a ašpiráciu, aby ste mohli meditovať veľmi dobre. Vtedy určite budete robiť pokrok vo svojej meditácii a vnútornom živote.“

„Na začiatku musíte vynakladať úsilie, neskôr sa to stane spontánnym. Kým sa to nestane spontánnym, musíte vynakladať osobné úsilie. Je to podobné, ako sa plaviť na lodi. Na začiatku musíte pohnúť týmto, prichystať tamto a urobiť mnoho vecí. Kým sa pripravujete, ste veľmi dynamickí. Ale to je len vaša príprava. Až pri samotnej plavbe sa loď dokáže pohybovať bez vášho neustáleho osobného úsilia. V meditácii je tento spontánny pohyb výsledkom Milosti zhora.“

„Keď sa dieťa učí chodiť, na začiatku sa potkýna a neustále padá. Ale neskôr sa naučí správne chodiť a napokon aj bežať. Jedného dňa budete schopní kráčať, potom bežať a nakoniec bežať najrýchlejšie bez toho, že by ste spadli.“

„Postupne vaše schopnosti vzrastú. Ale už od prvého dňa pocítite prínos meditácie. Keď sa napijete hoci aj kvapky morskej vody, pocítite slanú chuť. Takisto, ak sa počas svojej meditácie dokážete napiť čo i len drobnej kvapky z mora mieru, určite zažijete vnútorný mier vo svojom živote.“