Nauč sa meditovať - 2. krok

V predchádzajúcej časti, v 1.kroku, sme hovorili o prvom tajomstve meditácie – úprimnosti – a o potrebe pravidelného každodenného cvičenia. To znamená ochotu a odhodlanie pustiť z hlavy aspoň na chvíľu všetky ostatné starosti v našom živote a určiť si pravidelný denný čas a zvláštne miesto (svoje vlastné meditačné miesto), kde sa naše cvičenie môže rozvíjať. Okrem svetských zodpovedností a rozptýlení preverí našu úprimnú snahu meditovať aj kolísajúca inšpirácia, keď sa naša myseľ zdá beznádejne zaneprázdnená. Platí príslovie, že: „Každý poklad stráži drak.“ Poklad vnútorného mieru a tichej mysle má niekoľko malých drakov, ktorých musíme prekonať, a to predovšetkým naše túlajúce sa myšlienky.

Najprv sa budeme venovať niekoľkým spôsobom, ako sústrediť svoju myseľ, pretože to je prvá prekážka pri vstupe do meditácie.

Práca s dychom je štartovným bodom pri mnohých formách meditácie. Rovnako ako v predošlom cvičení, po určitej dobe začneme vidieť, ako princíp pokojnej mysle a pokojného dychu funguje u nás. Dokonca môžeme s každým – prichádzajúcim a odchádzajúcim – dychom počítať do desať a potom tento cyklus niekoľko minút opakovať, aby sme sústredili svoju myseľ. Ak sa dostaneme k šiestim a myseľ sa začne túlať, môžeme začať znova od jedna a skúsiť dosiahnuť desať! Ak toto zvládneme, môžeme počítať len nádychy – je to náročnejšie!

• Ďalšie cvičenie je zamerané na odpútanie sa od svojich zmyslov a na vypestovanie si odpútanosti od svojich myšlienok. Stávame sa pozorovateľom svojej vlastnej vnútornej krajiny. Myseľ prúdi ako rieka, ale my stojíme na brehu nerušení a pozorujeme, ale nenecháme sa riekou strhnúť. Cíťme vo vnútri seba odpútané duchovné ja ako pokojný jogín, nehybný vo vnútri pokojného vnútorného priestoru. Skutočný je len dych. Alebo môžeme myslieť na meditáciu ako na pokojnú, rozsiahlu, prázdnu oblohu – každá myšlienka je ako nepatrný malý vtáčik letiaci cez prázdnotu. Vidíme ho, ale neruší nás – naša myseľ spočíva v pokojnom prúde dychu.

• Napokon vyskúšajte toto jednoduché cvičenie, aby ste si rozvinuli koncentráciu. Urobte si na stene čierny bod v úrovni očí a postavte sa od neho asi šesťdesiat centimetrov. Koncentrujte sa na tento malý bod s otvorenými očami tak intenzívne, akoby to bola tá najdôležitejšia vec na svete, akoby od toho závisel celý váš život. Po určitom čase cíťte, ako váš dych prichádza z bodu a pri výdychu sa do bodu vracia. Vdychujete svoj vlastný životný dych z bodu a jeho životný dych prúdi k vám. Ak cvičíte týmto spôsobom, vaša sila koncentrácie sa môže ľahko rozvinúť.

Cvičenie: Koncentrácia na plameň sviečky

Opäť sa vráťte k technike čiastočne otvorených očí (tzv. levia meditácia) a vyskúšajte si ďalšie cvičenie na koncentráciu. Schopnosť koncentrácie sa dá jednoduchšie zvládnuť, keď sa vizuálne spojíte s nejakým oporným bodom mysle – ako so zväčšovacím sklíčkom, ktoré sústreďuje lúče slnka. Koncentrácia zhromažďuje túlajúce sa myšlienky do jedného bodu. Začnite sústredením svojej pozornosti na plameň sviečky a upriamte celú svoju pozornosť do jedného bodu. Spodná časť plameňa je pre oči príjemnejšia než samotný jasný plameň. Cíťte, že intenzita je najdôležitejšia vec vo vašom živote. Myšlienky, rušivé vplyvy, všetko odpadá – existuje len plameň. Cíťte ako šíp alebo strela letí rýchlo do plameňa a splýva s ním. Vnímajte bdelosť a intenzitu úsilia. Takto používame dynamickú silu vôle mysle, aby sme odstránili z cesty myšlienky alebo pocity.

Po niekoľkých minútach koncentrácie celej svojej pozornosti na vonkajší plameň sviečky si zatvorte oči a predstavte si plameň sviečky vo vnútri svojho duchovného srdca, ktoré je uprostred vašej hrude. Sústreďte svoje vedomie na vnútorný plameň – jeho svetlo, jeho teplo, jeho jas je vo vašom vnútri. Postupne skúste túto predstavu rozširovať – žiarivosť plameňa sa rozpína smerom von a hore do mysle, napĺňajúc každú časť vaej bytosti. Cíťte, že ste plní svetla a tepla plameňa, že svetlo duše vyplňuje každučkú vašu časť.

Keď počas cvičenia cítite, že ste naplnení zlatým svetlom, vaša sila koncentrácie vás vlastne pripravuje na ďalší krok, meditáciu. Ak sa myseľ v tomto cvičení túla, znovu otvorte oči a sústreďte sa na vonkajší plameň – potom si predstavte plameň v strede hrude a sústreďte tam svoju myseľ. Sústredenie sa z vonkajšieho plameňa na vnútorný rozširuje schopnosť našej koncentrácie z fyzického predmetu na abstraktný, imaginárny predmet a pomáha nám v našom duchovnom cvičení a rozvíjaní jednobodovej mysle.