Čistota

Ak máme vnútorné zážitky bez sily očistenia, je to ako keď žijeme v najnebezpečnejšej časti lesa. Neznamená to, že zážitky musia vždy čakať na úplné očistenie. To, čo v skutočnosti potrebujeme, je dobré porozumenie a správny vzťah medzi rastúcimi zážitkami a rastúcim očistením.

–         Sri Chinmoy

 

Čistota je božská vlastnosť, ktorá má v našom duchovnom živote obrovský význam. Každý vie, čo je to čistota, ale čistota je niečo, čo treba pestovať. Pokiaľ nie sme čistí, nemôžeme nič dosiahnuť. Duchovná sila bude kliatbou namiesto darom, ak nemáme čistotu vo svojom tele, mysli, srdci a duši – jednoducho nás spáli na popol. Ak máme múdrosť bez čistoty, potom bude okamžite zatemnená strachom a pochybnosťami.

            Všetky božské vlastnosti sú v duchovnom živote dosiahnuteľné. Takže čistota je určite dosiahnuteľná, ale všetko záleží na tom, ako úprimne človek prijal duchovný život. Môže to trvať niekoľko dní, niekoľko mesiacov alebo rokov, závisí to od ašpirácie hľadajúceho. A môže to trvať veľa inkarnácií, ak niekto vôbec úprimne neašpiruje.

            Na našej ceste je fyzická čistota nesmierne dôležitá. Niektorí duchovní hľadajúci zanedbávajú telo, nestarajú sa o fyzické. Ale my sa o fyzické staráme, pretože cítime, že vo fyzickom prebýva duša. Naplnenie našej božskej misie sa môže odohrať len tu na Zemi, vo fyzickom tele. Vo fyzickom je čistota silou, takže musíme udržiavať telo čisté. Keď si vytvoríme čistotu vo svojej bytosti, len vtedy v nás môže zostať božská sila.

            Ak sme nečistí, budú nás prenasledovať zlé myšlienky, žiarlivé myšlienky, temné myšlienky a smrť. Toto je tajomstvo, ktoré vám chcem povedať: Ak sa chceme oslobodiť od strachu zo smrti, potom musíme byť čistí. V tej chvíli, keď cítime čistotu duše, v tom čase môžeme vstúpiť do samotnej existencie smrti. Keď do niečoho môžeme vedome vstúpiť, nebojíme sa toho, pretože si nesieme svoju vlastnú silu, svetlo svojej duše.

            Je veľa spôsobov, ako očistiť svoju vonkajšiu existenciu. Ak nemáme nejaký zvláštny spôsob meditácie, môžeme začať s dýchaním. Mali by sme dýchať ticho a pokojne a počas nádychu opakovať slovo „čistota“. Alebo môžeme opakovať slovo „Supreme“ (Najvyšší). Nepotrebujeme žiadne iné tajomstvo. Ak to urobíme, budeme cítiť, ako čistota zostupuje zhora cez našu hlavu. Potom, keď vydychujeme, snažme sa cítiť, že všetky naše nečistoty odchádzajú s naším dychom. Keď budeme robiť toto jednoduché cvičenie, uvidíme rozdiel vo svojej bytosti už v tomto živote.

            Potom musíme obmedziť produkciu svojich úst. Väčšina z nás hovorí denne aspoň o tri a pol hodiny viac, než je potrebné. Ak chceme urobiť skutočný duchovný pokrok, potom musíme obmedziť svoje rozprávanie. Nikto nás nežiada, aby sme sa stali tichými Brahmínmi. To je ďaleko od toho, čo chce Boh. Ale nesmieme sa tešiť z hlúpych, zbytočných, bezvýznamných rečí. Veľmi často zničíme svoje hlboké vnútorné zážitky tým, že o nich hovoríme, alebo že celkove hovoríme príliš veľa. To, čo sa v podstate deje je, že keď získame nejakú vnútornú pravdu alebo vnútornú skutočnosť, cítime, že to vôbec nie je vnútorná pravda, ale iba nejaká bezvýznamná mentálna halucinácia. Prečo? Pretože neustálym rozprávaním sme sa odcudzili svojmu skutočnému Zdroju. Potom, keď získame nejaké väčšie zážitky, alebo povedzme, menšie realizácie, môžeme rozprávať, koľko chceme. Ale vtedy nebudeme schopní hovoriť o ničom, čo naša vnútorná bytosť nechce, aby sme hovorili. Takže sa snažme obmedziť svoje rozprávanie. Všetci z nás môžeme dodržiavať toto zlaté pravidlo.

            Len keď sme dosiahneme duchovnú dokonalosť, budeme mať absolútnu čistotu. Každý je nečistý až do posledného okamihu pred dokonalosťou. Ale ak teraz dokážeme priniesť zhora do svojej mysle pokoj, potom bude  vnútorná čistota prebývať v mysli. Naša vnútorná existencia je vždy čistá. Duša je vždy čistá. Naše božské srdce je vždy čisté. Je to fyzická, k Zemi pripútaná myseľ, ktorá je nečistá, a táto myseľ spolu s našou vonkajšou existenciou môže byť očistená, ak vynesieme na povrch svetlo duše. Toto je nielen možné, ale aj uskutočniteľné a nevyhnutné, keď dosiahneme duchovnú dokonalosť.

            Z duchovného hľadiska chcem povedať, že čistota je niečo, čo nám okamžite pomôže zjednotiť sa s najvyšším a zároveň aj s najnižším. Keď budeme v najnižšom, nebudeme cítiť, že najnižšie je jediná vec na Zemi. V tom čase už nebude rozdiel medzi najvyšším a najnižším, Bude to všetko zjednotené.

            Keď sme čistí, sme schopní rozšíriť svoju myseľ, svoje myšlienky a svoje predstavy. Keď máme skutočnú čistotu, neustále vidíme, že sa naše vedomie rozširuje od jedného človeka k druhému, z jedného miesta na druhé, z obmedzeného k neobmedzenému. Vo chvíli, keď si rozvinieme alebo získame najvyššiu čistotu, budeme cítiť, že celý svet je náš. Nie je to niečo mimo nás, patríme svetu a svet patrí nám.

            V duchovnom svete je čistota tajomstvom jednoty, neoddeliteľnej jednoty medzi konečným vedomím a nekonečným vedomím, medzi individuálnym svetom a kolektívnym svetom. Je to čistota, ktorá nás dokáže spojiť. Je to čistota, ktorá natrvalo vytvorí Kráľovstvo Nebeské tu vo fyzickom.

 

Sri Chinmoy: Aspiration-Plants