Nauč sa meditovať - 1. krok

Dychovo – vizualizačné cvičenie

Prečítaj si od začiatku do konca toto jednoduché cvičenie – cvičením sa rýchlo naučíš jeho základné kroky.

Zapáľ si na svojom meditačnom stolíku sviečku a kúsok obľúbenej vonnej tyčinky. Nasledujúcich 10 - 15 minút mysli na meditáciu ako na najdôležitejšiu vec – žiadne telefóny, žiadne vyrušovanie, žiaden vonkajší svet. Mysli na každý okamih strávený v meditácii ako na zlatú príležitosť urobiť pokrok na svojej duchovnej ceste – s každým pokusom si o krok bližšie k svojmu cieľu. Toto ti pomôže cítiť úprimnosť a vážiť si svoje meditačné cvičenia.

Usaď sa pohodlne s vystretou chrbticou, aby si bol bdelý a s očami čiastočne otvorenými – nie so široko otvorenými, ale s napoly otvorenými a napoly zatvorenými očami. Nazýva sa to levia meditácia a umožňuje nám lepšie koncentrovať myseľ. Ak je to príliš náročné, môžeš si oči zatvoriť, ale najskôr si túto metódu vyskúšaj, pretože má veľa výhod. Meditačná hudba ti pomôže vytvoriť mieru plnú atmosféru – jednoduchá flauta je výborná.

V tomto cvičení sa naučíme, ako utíšiť myseľ koncentráciou na dych. Ak je to možné, odporúča sa dýchať nosom. Nenechaj sa odradiť, keď sa tvoja myseľ bude túlať, alebo ak prídu nekonečné myšlienky – na začiatku je to normálne.

Dych a myseľ sú úzko spojené, preto sa myseľ postupne stáva koncentrovanou a jednobodovou, keď venuješ všetku svoju pozornosť dychu. Zanechaj všetko ostatné, existuje len dych, neustále plynúca rieka životnej energie.

Cíť vo vnútri dychu kvalitu alebo pocit pokoja. Predstav si jemnú niť na špičke svojho nosa. Dych je taký pokojný, že niť sa ani nepohne. Niekoľko minút skúšaj prehĺbiť tento pocit pokoja, dych je veľmi tichý, myseľ sa stáva čoraz pokojnejšou, telo je nehybné.

Všimni si malú prestávku na konci nádychu, predtým než vydýchneš a opäť pri výdychu, skôr než sa nadýchneš a pokús sa predĺžiť tento okamih pokoja medzi každým nádychom a výdychom. Takto sa dych o trochu prehĺbi, bude pokojnejší a pomalší.

Teraz sa môžeme zamerať na vdychovanie rôznych kvalít. Prvou z nich je mier. Keď sa nadychuješ, cíť, že vdychuješ do každej časti svojej bytosti mier. Pri výdychu si predstav, že vydychuješ všetko, čo je opakom mieru – všetok nepokoj, stres, negatívne myšlienky alebo pocity. Ak ti to pomôže, predstav si prichádzajúci dych ako jasné biele svetlo, vyžarujúce čistotu a pokoj. Odchádzajúci dych je sivý, s nečistotami alebo myšlienkami. Ak sa ti to bude zdať ľahšie, jednoducho sa zameraj na prichádzajúci dych a na kvalitu mieru – precíť každý dych, ako sa ponáraš hlbšie do vnútra, do nádherného vnútorného priestoru. Jednoduchosť je najlepšia. Čím menej myšlienok a nápadov v mysli, tým lepšie.

Po niekoľkých minútach cíť, že vdychuješ z vesmíru kozmickú energiu, prinášajúcu čistotu a energiu každej bunky tvojej bytosti. S každým dychom prúdi cez teba rieka, rieka životnej energie, ktorá odnáša únavu, stres a negatívne myšlienky. Predstav si, že vydychuješ negatívne myšlienky.

Nakoniec vdychuj kvalitu radosti alebo šťastia. Predstav si, ako sa v tebe šíria, prúdia v tebe – predstav si dokonca svoju usmiatu tvár. Pri odchádzajúcom dychu opäť cíť, že vydychuješ opačné kvality – trápenie, smútok, problémy. Skúšaj to niekoľko minút – po určitom čase sa s týmito jednoduchými vizualizáciami predstava stáva skutočnosťou a budeš sa naozaj cítiť plný mieru a šťastnejší. Čím je myseľ tichšia, tým lepšie môžeme tieto pozitívne predstavy a kvality cítiť, pretože sú to kvality duše. Sú v tvojom vnútri, ty si len jednoducho vytváraš podmienky, aby si ich mohol priamo zažiť. Preto v meditácii ide menej o učenie, je to skôr rozpamätávanie sa a znovuobjavovanie. To, čo nájdeš, je tvoje vlastné hlbšie ja.

Na záver jednoducho sústreď svoju vnímavosť opäť na svoj dych – nemysli na žiadnu konkrétnu vlastnosť, len jednoducho vnímaj pocit pokoja vo vnútri veľmi pokojného vnútorného priestoru. Myseľ je jasná a prázdna ako rozsiahla obloha – túlajúce sa myšlienky, ktoré sa objavujú, sú bezvýznamné, sú ako malý vtáčik letiaci cez prázdnotu. Všimni si pokojný prúd dychu – cíť rytmus svojho dychu. Nič iné neexistuje. Aký pokojný dokážeš byť? Vnímaj pocit prázdnej mysle, pokojného dychu. Ak sa dych stane jedinou skutočnosťou, zažiješ pocit mieru a meditácie.