Úvod do základov meditácie

 

Aké  je úžasné, keď sa naučíme meditovať. Cvičením meditácie sa myseľ stáva jasnou a pokojnou, srdce sa naplní vnútorným šťastím, náš život v každej oblasti je prestúpený vnútorným pokojom a radosťou, ktoré meditácia vynáša na povrch. Sediac na svojom obľúbenom mieste, môžeš utíšiť svoju myseľ tak,  že odhodíš všetky rozptyľujúce myšlienky a súčasne sleduješ dych vo svojom  vnútri. Nestranne pozoruješ hru mysle, akoby si sedel na brehu rieky a pozoroval vodu plynúcu vedľa teba. Nechávaš všetko odplávať preč, keď vstupuješ do vnútorného pokoja a ticha.

Tu, v tomto pokojnom vnútornom priestore, sa znovu spájaš s duchovnou časťou svojej podstaty. Nejde o imaginárny svet, únik z reality – toto je skutočnosť, ktorou vo svojej základnej podstate si a ktorou sa staneš.

Ak je vonkajší život nepokojná hladina oceánu, neustály pohyb vĺn, potom meditácia je tiché dno oceána, pokoj hlbín. Vo vnútri tvojej duše leží oceán mieru, ktorý čaká. Ak pravidelne cvičíš meditáciu, postupne vstúpiš do tohto narastajúceho pokoja a šťastia - a vôňa duše, ako vôňa kvetu, prestúpi každučkú časť tvojho života.

Každý začína meditovať so svojím vlastným cieľom – so zvedavosťou, prianím prekonať stres, alebo stať sa viacej pokojným, či snáď s túžbou spoznať seba a svoje schopnosti trochu hlbšie. Keď dosiahneme tieto prvé ciele, vynoria sa nové, a dnešné dosiahnutie sa stáva štartovným bodom pre zajtrajšiu cestu. Tak ako sa otvára a rozkvitá kvet, tak aj my začíname vidieť, ako sa otvárajú sa a rozkvitajú naše nekonečné schopnosti. Vidíme, ako náš život rozkvitá do väčšieho šťastia, hlbšieho mieru a trvalejšej spokojnosti.

Jedno z mystérií života je, že v skutočnosti nevieme, kto sme. Myslíme na seba v takých pojmoch, ako je myseľ, osobnosť, telo alebo zamestnanie. Ale my sme vo svojej podstate duchovné bytosti, ktoré sa pokúšajú obnoviť jednotu so svojou dušou, so slobodou a šťastím svojho pravého ja. Sme veční cestovatelia, hľadajúci cestu domov.

Začnime myslieť na meditáciu ako na cestu - naše trvalé šťastie je cieľom. Ak ste pripravení začať túto cestu, potom vás nasledujúce stránky môžu usmerniť a veľmi vám pomôžu. Teraz je ten pravý čas. Poďte, objavujme spolu cestu, ktorú máme pred sebou.