Pozvite svojich priateľov

Cíťte, že stojíte pri dverách svojho srdca, a že ste pozvali lásku, mier, svetlo, blaženosť a všetkých ostatných božských priateľov, aby vás navštívili. Ale ak objaví zložitosť, neúprimnosť, nečistota, neistota a iné negatívne sily, prosím, nedovoľte im vstúpiť. Pokúste sa cítiť, že božské aj nebožské vlastnosti zobrali na seba podobu ľudských bytostí, a tak ich môžete vidieť so svojimi ľudskými očami.

Každý deň sa pokúste pozvať jedného priateľa, aby vstúpil dverami vášho srdca. Bude to začiatok vášho božského priateľstva. Jeden deň dovoľte iba svojej priateľke láske, aby prišla; ďalší deň dovoľte svojej priateľke radosti, aby prišla. Po určitom čase budete mať schopnosť pozvať viac ako jedného priateľa súčasne. Na začiatku nebudete schopní venovať pozornosť viac ako jednému priateľovi, ale napokon budete môcť pozvať všetkých svojich božských priateľov naraz.           - z knihy Sri Chinmoy: Meditation Man – Perfection in God – Satisfaction