Vegetariánsky spôsob života

Viete veľmi dobre, že zvieratá sú nepokojné, agresívne, deštruktívne a nevyvinuté. My ľudia sme do určitej miery prekonali zvieracie vedomie a odišli sme z kráľovstva zvierat. Sme len o jeden krok popredu na rebríčku evolúcie, ale rozdiel medzi zvieraťom a ľudskou bytosťou je veľmi veľký. Keď niečo zjete, prirodzene budete vstrebávať vlastnosti tejto veci. To, čo máte vo vnútri, budete nevyhnutne prejavovať určitým spôsobom navonok. Keď jete mäso, okamžitý výsledok je nepokoj, agresivita, deštruktívne impulzy a myšlienky a znižovanie vedomia. Nie je pravda, že ak nejete mäso, stratíte silu, moc alebo energiu. Na zemi sú milióny ľudí, ktorí nejedia mäso, ale fyzicky sú veľmi silní a zdraví. Môžete povedať, že vaša telesná stavba je odlišná od ich tela, ale chcem povedať, že v božom stvorení je niečo, čo sa volá vnútorná potrava. Aká je to potrava ? Je to mier, svetlo, blaženosť a ostatné božské, naplňujúce kvality. Ak správne ašpirujete, správne sa koncentrujete a správne meditujete, budete schopní prijať toto vnútorné jedlo do svojho tela. Môže to trvať niekoľko rokov, kým dosiahnete takýto stupeň vnútornej zdatnosti, ale v tejto chvíli sa pokúste ísť hlbšie a uvidíte, čo vám momentálne dáva viac sily. Poznal som ľudí, ktorí pokladali mäso za to, čo im dáva silu, ale keď išli hlbšie do svojho vnútra, zistili, že je to len ich vlastný pocit a predstava o mäse, ktorá im dáva silu. Môžete zmeniť túto myšlienku a cítiť, že to nie je mäso, ale duchovná energia prenikajúca vaším telom, ktorá vám dáva silu. Táto energia prichádza z meditácie a ašpirácie, ako aj z čistej potravy. Sila, ktorú získate z ašpirácie a meditácie je nekonečne mocnejšia ako sila, ktorú získate z mäsa a rýb, takže tieto veci môžete ľahko zo svojej potravy vynechať. Cvičíte meditáciu veľmi úprimne a veľmi oddane. To, čo máte urobiť, je zbaviť sa myšlienky, že mäso vám dáva silu. Táto myšlienka je tak hlboko zakorenená vo vašej mysli, že sa od nej nemôžete oddeliť. Ale vo chvíli, keď sa úplne oslobodíte od tejto myšlienky, uvidíte, že v podstate to nie je mäso, čo vám dáva silu, ale zdravé jedlo, ako aj mentálny postoj a duchovná ašpirácia.