Dychové cvičenia

1)    Dýchanie do srdcového centra Prosím nadýchnite sa a zadržte svoj dych na pár sekúnd. Cíťte, že zadržujete dych, ktorý je energiou života, vo svojom srdcovom centre. Toto vám pomôže rozvinúť si vnútornú meditačnú schopnosť.
2)    Uvedomenie si dychu Keď sa posadíte, aby ste meditovali, pokúste sa nadýchnuť tak pomaly a ticho, ako je to len možné, takže ak niekto umiestni malú niť priamo pred váš nos, ani sa nepohne. A keď vydychujete, pokúste sa vydychovať ešte pomalšie, ako sa nadychujete. Ak je to možné, urobte krátku prestávku po každom výdychu a pred každým nádychom. Ak môžete, zadržte dych na pár sekúnd. Ale ak je to pre vás ťažké, nerobte to. Nikdy počas meditácie nerobte nič, čo je pre vás fyzicky nepohodlné. 3)    Vdychovanie mieru a radosti Prvá vec, na ktorú môžete  myslieť pri precvičovaní dychových techník, je čistota. Ak dokážete pri nádychu cítiť, že dych prichádza priamo od Boha, zo samotnej čistoty, potom váš dych môže byť ľahko prečistený. Zakaždým, keď sa nadychujete, pokúste sa cítiť, že prinášate do svojho tela nekonečný mier. Opak mieru je nepokoj. Keď vydychujete, pokúste sa cítiť, že vyháňate nepokoj zo svojho vnútra, a tiež nepokoj, ktorý vidíte všade okolo seba. Ak dýchate týmto spôsobom, zistíte, že vás nepokoj opúšťa. Keď toto cvičenie niekoľkokrát zopakujete, prosím pokúste sa cítiť, že vdychujete vesmírnu energiu, a keď vydychujete, cíťte, že všetok váš hnev odchádza von z vášho tela. Potom, ako to spravíte niekoľkokrát, pokúste sa cítiť, že vdychujete nekonečnú radosť a vydychujete starosti, trápenie a melanchóliu. 4)    Kozmická energia Cíťte, že nevdychujete vzduch, ale kozmickú energiu. Cíťte, že nesmierna kozmická energia vstupuje do vás s každým nádychom a vy ju používate, aby ste prečistili svoje telo, vitál a srdce. Cíťte, že nie je ani jediné miesto vo vašej bytosti, ktorého by sa nedotkol prúd kozmickej energie. Preteká vo vás ako rieka, umýva vás a prečisťuje celú vašu bytosť. Potom počas výdychu cíťte, že vydychujete všetku nečistotu, všetky nebožské myšlienky, temné úvahy a nečisté činy. Cíťte, že vydychujete zo svojej bytosti všetko, čo môžete nazvať nebožským, všetko, čo nechcete pokladať za svoje vlastné. 5)    Komplexné dýchanie Keď dosiahnete pokročilý stupeň, pokúste sa cítiť, že váš dych vchádza a vychádza každou časťou tela – cez vaše srdce, cez oči, cez nos a dokonca aj cez vaše póry. Teraz môžete dýchať len cez nos alebo ústa, ale príde čas, keď budete schopní dýchať cez každú časť svojho tela. Duchovní Majstri môžu dýchať aj so zavretými ústami a  nosom. Ak zdokonalíte toto jogínske dýchanie, všetka vaša nečistota a nevedomosť bude nahradená Božským svetlom, mierom a silou.    
6)    Dýchanie  na jedna – štyri – dve doby Keď sa nadychujete, opakujte jedenkrát meno Boha, Krista, alebo kohokoľvek uctievate. Alebo ak vám dal váš Majster mantru, môžete ju opakovať. Tento nádych nemá byť dlhý alebo hlboký. Potom zadržte dych a opakujte to isté meno štyrikrát. Počas výdychu opakujte dvakrát meno alebo mantru, ktorú ste si vybrali. Nadýchnite sa na jednu dobu, zadržte dych na štyri doby a vydýchnite na dve doby, vnútorne opakujúc posvätné slovo. Ak jednoducho počítate čísla jeden – štyri – dva, nedosiahnete žiadne vibrácie alebo vnútorný pocit. Ale ak vyslovíte meno Boha, okamžite vstúpia do vás božské kvality. Potom, keď zadržíte dych, tieto božské kvality budú vo vás rotovať a vstúpia do všetkých vašich nečistôt, temnoty, nedokonalostí a obmedzení. A keď vydýchnete, tie isté božské kvality odnesú preč všetky vaše nebožské, nedobré a ničivé kvality. Na začiatok môžete začať s dýchaním jedna – štyri – dva. Keď získate skúsenosti v tomto meditačnom cvičení, budete schopní dýchať na štyri - šestnásť - osem: nádych na štyri doby, zadržanie dychu na šestnásť a vydýchnutie na osem. Avšak toto sa môže zvyšovať len postupne. Niektorí ľudia dýchajú na osem - tridsaťdva - šestnásť, ale to je len pre pokročilých. 7)    Alternatívne dýchanie Iná technika, ktorú môžete vyskúšať, je alternatívne dýchanie. Robí sa tak, že palcom stlačíte pravú nosnú dierku prstom, uzavriete ju a hlboko sa nadýchnete cez ľavú nosnú dierku. Pri nádychu opakujete jedenkrát Božie meno. Potom zadržíte dych na štyri doby opakujúc meno Boha štyrikrát. Nakoniec uvoľníte pravú nosnú dierku, stlačíte ľavú nosnú dierku prsteníkom a vydýchnete na dve doby – to je na dve opakovania Božieho mena. Potom to robíte naopak, začnete stlačením ľavej nosnej dierky. Pri tomto cvičení by ste sa nemali nadychovať potichu. Aj keď robíte hluk, nevadí. Ale  samozrejme, toto cvičenie by sa nemalo robiť na verejnosti, alebo keď sa ostatní ľudia pokúšajú meditovať v tichosti. Dýchanie  na doby jedna-štyri-dva ani alternatívne dýchanie by ste nemali cvičiť viac ako štyri alebo päť minút. Ak to urobíte dvadsať, štyridsať alebo päťdesiatkrát, teplo vystúpi zo spodnej časti vašej chrbtice a vstúpi do vašej hlavy, spôsobujúc napätie a bolesti hlavy. Je to ako keď príliš mnoho jete. Jedlo je dobré, ale ak sme nenásytní, pokazíme si žalúdok. Toto vnútorné teplo pracuje rovnakým spôsobom. Ak preceníme svoje schopnosti, potom namiesto pokojnej mysle získame arogantnú, nepokojnú a deštruktívnu myseľ. Neskôr, keď si rozvinieme vnútorné schopnosti, môžeme robiť toto alternatívne dýchanie desať alebo pätnásť minút.       - z knihy Sri Chinmoy: Meditation Man – Perfection in God – Satisfaction