Ako sa stať žiakom Sri Chimnoya

Centrá Sri Chinmoya ponúkajú praktické kurzy meditácie vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Kurzy i ostatné aktivity Centier Sri Chinmoya sú poskytované zadarmo v súlade s presvedčením, že duchovné hľadanie je prirodzeným právom každého človeka, ktoré sa nedá kúpiť, ani predať. Praktické kurzy meditácie sú určené pre všetkých, ktorí sa snažia pracovať na svojom vnútornom rozvoji, alebo ktorých priamo zaujíma cesta a filozofie Sri Chinmoya a ktorí by sa radi stali jeho žiakmi. Ak počas kurzu cítia blízskosť a vnútorný súlad s učením a osobou Sri Chinmoya, môžu požiadať o prijatie s priloženou fotografiou. Sri Chinmoy Ak hľadajúci úprimne medituje a požiada Sri Chinmoya o vnútorné vedenie na svojej duchovnej ceste, v tichu meditácie dostane na svoje volanie odpoveď.