Guru a jeho poslanie

    Skutočný duchovný Majster je ten, kto dosiahol realizáciu Boha. Každý človek  má jednotu  s Bohom, ale skutočný  duchovný Majster si vytvoril vedomú jednotu s Bohom. Kedykoľvek môže vstúpiť do vyššieho vedomia  a priniesť dolu  posolstvá od Boha  pre tých žiakov, ktorí majú vieru v neho. Majster, ak je skutočný, reprezentuje Boha na zemi pre tých hľadajúcich, ktorí majú skutočnú ašpiráciu a vieru v neho. Boh ho oprávnil alebo poveril, aby im pomáhal. Skutočný Učiteľ, skutočný Guru, je Boh samotný. Ale na zemi bude často pôsobiť v duchovnom Majstrovi a cez neho. Majster dáva hľadajúcemu inšpiráciu a postupom času, cez nekonečnú Milosť Najvyššieho, ponúka hľadajúcemu osvietenie.
    Je chybou, ak beriete Majstra iba ako osobu, ako ľudské  telo. Musíte cítiť, že skutočný  Majster je vo vnútri fyzického.  Prečo prišli moji žiaci ku mne? Je to preto, že ich skutočný   Majster, Najvyšší, je vo vnútri mňa. Najvyšší je tiež vo vnútri  nich, ale v nich stále spí, zatiaľ čo vo mne je plne prebudený.  Majster a žiak sú ako dvaja priatelia, ktorí majú  rovnaké  schopnosti, ale jeden spí a potrebuje pomoc, aby mohol  vstať  predtým, ako svoje schopnosti prejaví. Guru je niekto,  kto príde a dotkne sa nôh svojho brata, pohladí jeho hlavu a povie: „Prosím vstaň. Nastal čas, aby sme pracovali pre nášho Otca." Keď Majster prijme niekoho za žiaka, prijíma tú osobu ako časť seba samého. Ak je žiak nedokonalý, potom Majster tiež zostáva nedokonalý. Majstrova dokonalosť spočíva v žiakovej dokonalosti. Vždy hovorím, že nemám žiadnu individualitu, žiadnu osobnosť. Sú to dosiahnutia mojich žiakov, ktoré ma zavedú buď do Neba alebo do pekla. Mám schopnosť zostať po celý čas v Nebi, ale oni ma ľahko môžu kedykoľvek stiahnuť do pekla, pretože som ich prijal za svojich vlastných. Skutočný duchovný Majster sa pokúša vyniesť do popredia vnútornú božskosť žiaka hlboko zvnútra žiakovho srdca. Klope na žiakove dvere srdca a prebúdza v ňom božské dieťa, ktoré nazývame duša. Hovorí duši: „Budeš sa starať o ostatných členov rodiny – o fyzické telo, myseľ a vitál a dávať na nich pozor. Neprestajne robia chyby. Teraz im daj nový život, nový význam, nový ciel." Prácou duchovného Majstra je nechať svojich žiakov pocítiť, že bez lásky, bez pravdy a svetla je život bezvýznamný a neplodný. Najdôležitejšou vecou, ktorú duchovný Majster robí pre svoje duchovné deti, je to, že sa snaží, aby si uvedomili niečo rozľahlé a nekonečné vo svojom vnútri, čo nie je nič iné ako samotný Boh. Najvyššia transcendentálna Pravda je vo vnútri našich sŕdc, ale nanešťastie sme ju ešte neobjavili. A tak žiadam svojich žiakov, aby išli hlboko dovnútra a meditovali na srdce, kde prebýva duša. Nakoniec sa naučia, ako byť v kontakte s dušou a začnú počúvať jej pokyny. V tom čase začnú robiť skutočný pokrok a objavovať svoje najvyššie a najhlbšie Ja. Ak je niekto už pokročilý, čo znamená, že ak niekto viedol duchovný život v predchádzajúcich inkarnáciách a dokáže počúvať pokyny svojej vlastnej vnútornej bytosti, nie je pre neho úplne nevyhnutné mať duchovného Majstra. V takomto prípade iba musí ísť hlboko dovnútra a viesť duchovný život čo najúprimnejšie. Pretože nechce Majstrovu pomoc, musí sa úplne spoľahnúť sám na seba a na nekonečnú Božiu Milosť. Ale musíme vedieť, že duchovná cesta je veľmi namáhavá, iba vo vzácnych prípadoch ľudia realizovali Boha bez pomoci duchovného Majstra. Väčšina samotných duchovných Majstrov prijala pomoc od niekoho na deň, alebo mesiac, rok, či desať rokov predtým ako realizovali Boha.     Tak ako potrebujeme učiteľov na získanie našich vonkajších  vedomostí – na osvietenie našej vonkajšej bytosti, rovnako  potrebujeme duchovného Majstra, aby nám pomáhal a viedol  nás v našom vnútornom živote, predovšetkým na začiatku. V  opačnom prípade  bude náš pokrok veľmi pomalý a neistý a  môžeme byť nesmierne zmätení. Budeme mať vysoké,  povznášajúce zážitky, ale nedáme im primeraný význam.  Pochybnosť môže zatemniť našu myseľ a my povieme:    „Som len obyčajný človek, ako môžem mať takéto zážitky? Možno iba klamem sám seba." Alebo to povieme našim priateľom a oni povedia:  „ Je to všetko len mentálna halucinácia. Zabudni na duchovný život." Ale ak je tu niekto, kto vie, čo je to Skutočnosť, povie: „ Nebuď blázon. Skúsenosti, ktoré si mal, sú úplne skutočné." Majster bude povzbudzovať a inšpirovať hľadajúceho a jeho zážitky mu pravdivo vysvetlí. Ak hľadajúci robí niečo zle vo svojej meditácii, Majster ho môže opraviť. Prečo niekto ide na univerzitu, keď môže študovať doma? Preto, lebo cíti, že dostane odbornú výučbu od ľudí, ktorí dobre poznajú svoj predmet. Teraz viete, že bolo niekoľko, veľmi, veľmi málo skutočne múdrych ľudí, ktorí neštudovali na žiadnej univerzite. Áno, sú výnimky. Každé pravidlo pripúšťa výnimky. Boh je v každom, a ak hľadajúci cíti, že nepotrebuje ľudskú pomoc, môže si vyskúšať svoje schopnosti sám. Ale ak je niekto múdry a chce bežať k svojmu Cieľu namiesto toho, aby sa len potkýnal, či iba kráčal, potom zaiste pomoc Gurua môže byť značná.                                                                                                               Sri Chinmoy