Prínos meditácie

Zdravie

Naše zdravie je založené na vzájomnom vzťahu tela, mysle a ducha – a zdraví každej z týchto častí – ale fyzické telo je len jedným z komponentom v celkovej rovnováhe zdravia. Tento holistický princíp odhaľuje, že šťastná myseľ odolná voči stresu a prekvitajúci duchovný život sú hlavné faktory v našom fyzickom zdraví. Ak stres a negatívne emócie narúšajú našu životnú silu, potom cvičenie meditácie uvoľňuje novú pozitívnu životnú silu – ktorá prináša inšpiráciu, šťastie a mier - do každej časti našej bytosti, vytvárajúc optimálne podmienky pre vitalitu a zdravie. Meditáciou sa dokonca môže zmeniť aj spôsob nášho spánku; zlepší sa jeho kvalita a pravdepodobne sa zmenší jeho dĺžka. Viac času a energie, aby sme žili svoj život!

Všetko sa začína vo vnútri

Spôsob, ako sa cítime a fungujeme vo vonkajšom živote, je do veľkej miery daný naším vnútorným životom – šťastím, sebavedomím, náladou a naším vedomím. Často máme málo sily na to, aby sme zmenili udalosti vo vonkajšom svete, no môžeme zmeniť spôsob, ako na ne reagujeme. Keď sme šťastní a pokojní, ľahko sa vyrovnáme s ťažkosťami a problémami. Keď sme úzkostliví a nešťastní, tie isté ťažkosti sa môžu stať nočnou morou. To, ako vnímame svoj život, je ovplyvnené naším vlastným vedomím. Meditácia vytvára rovnováhu medzi vnútorným a vonkajším svetom a vynáša na povrch naše dobré povahové črty, ako sú radosť, vyrovnanosť, láskavosť a sila. Tieto vynárajúce sa pozitívne kvality pretvárajú náš zážitok života, pretože všetko sa začína vo vnútri.

,Vnútorný pilot ´

V knihách všetkých veľkých mudrcov a priekopníkov uplynulých storočí sa stále a znova objavujú niektoré idey a pravdy. Jednou z nich je viera v múdrosť a krásu ľudskej duše. Sri Chinmoy opisuje dušu ako nášho, vnútorného kormidelníka´, naše najvyššie Ja, naše pravé Ja, nášho vlastného sprievodcu životom. Čím viac budeme načúvať svojej duši, tým viac bude náš vonkajší život prekvitať a prosperovať. Najľahšie možno pocítiť a prežiť múdrosť duše v tichu a pokoji meditácie. Všade v našom živote – pri vytváraní rozhodnutí, pri riešení problémov, pri hľadaní naplnenia a zmyslu života – je náš vnútorný kormidelník, aby nám ukázal cestu. Môžeme sa naučiť, ako ho dosiahnuť cez svoje prehlbujúce sa cvičenia.

Zvláštny sľub duše

Veľkí mudrci nám tiež hovoria, že každá duša je jedinečná a musí dosiahnuť na zemi niečo zvláštne. Keď počúvame svojho ,vnútorného kormidelníka´ začíname cítiť a rozumieť, aký je hlbší zmysel nášho života a potom sa náš vonkajší život dostáva stále viac do harmónie s týmto poznaním. Objavenie a naplnenie zvláštneho sľubu duše nám prináša neopísateľné šťastie.

Sila mysle

Mnohé techniky meditácie spoločnú tému: ovládnutie a sústredenie sily mysle. Vedľajší produkt a prínos tohto úsilia je ohromný – schopnosť rýchlo sa sústrediť; lepšia pamäť; pokoj meditujúcej mysle, ktorý nám umožňuje vstúpiť do hlbších, intuitívnych, kreatívnych a inšpirujúcich častí našej bytosti.

Sila srdca

Sri Chinmoy kladie veľký dôraz na duchovné srdce pri našom hľadaní šťastia, pretože v ňom sa nachádzajú mnohé naše duchovné kvality. Rozširujúca a prehlbujúca sa schopnosť lásky; súcit k ostatným; jednota so všetkým a s každým; vnútorná múdrosť; šťastie bez túžob, sa ako vôňa vnútorného kvetu šíria naším životom – poklad čakajúci na odhalenie! Srdce je neohraničené vedomie bez ega a „žiť v srdci“ je jedno z tajomstiev skutočného šťastia. Jedna zo základných foriem jogy – bhakti joga – sa tiež sústreďuje na duchovné srdce. Sila oddanej lásky je tu nasmerovaná k Bohu a vidí božskú podstatu vo všetkých veciach.

Život naplnený mierom

Meditácia z nás robí človeka naplneného mierom. Tento mier pochádza z prehlbujúcej sa schopnosti prijať seba samého a sebadôvery, z vnútorného pokoja, ktorý má zdroj v hlbšej časti našej bytosti.

Tento mier nie je pasívny ani slabý - je veľmi mocný a dynamický. Tento mier nás vynesie nad úspech, zlyhanie, pozitíva i negatíva života a zanechá v nás pokojnú vyrovnanosť a pocit tichej nestrannosti, keď čelíme premenlivému šťastiu a trápeniu života. Ľudia, ktorí si rozvinuli vnútorný mier, sú veľmi mocní.

Prebudenie

Meditácia je prebudenie našej skutočnej podstaty, duchovná cesta k osvieteniu, k sebarealizácii, k jednote s Bohom. To je dôvod, prečo by si sme byť vďační za impulz k meditácii – začali sme vedome úžasnú cestu prebudenia, ktorá sa nachádza v srdci každého ľudského života.