Výška Súcitu a Svetlo Spravodlivosti

"Môj Pane Najvyšší, Ty si zároveň Výškou Súcitu aj Svetlom Spravodlivosti. Povedz mi, ktoré z týchto dvoch považuješ za lepšie."

 

"Môj syn, ak si statočný, potom je nekonečne lepšie Svetlo Spravodlivosti . Ak si slabý, potom je nekonečne lepšia Výška Súcitu. Ale chcem ti povedať, že z dlhodobého hľadiska obidve, Výška Súcitu aj Svetlo Spravodlivosti, dosiahnu ten istý cieľ. Obidve slúžia na ten istý účel.

"V Kozmickej Hre niekedy musím použiť Svetlo Spravodlivosti. Ináč, ak budem stále používať Výšku Súcitu, potom sa pokrok hľadajúceho v tebe nekonečne spomalí. Ak hľadajúci v tebe dokáže čeliť Svetlu Spravodlivosti, potom určite urobíš najrýchlejší pokrok. Ale toto Svetlo Spravodlivosti musíme prijať radostne, oddane a dušeplne, iba vtedy splní svoj účel. Ak prijímame Svetlo Spravodlivosti neochotne, so strachom alebo len preto, že je to nevyhnutné, ak je v nás vnútorný odpor a pocit vzbury, potom Svetlo Spravodlivosti nesplní svoj účel.

"Keď prejavujem Svetlo Spravodlivosti, syn Môj, musíš cítiť, že je to Môj Záujem v skrytej podobe; Môj Záujem o teba prichádza do popredia. Keď prejavujem Výšku Súcitu, je to nepochybne pomalší proces. Ale znova, ak ti hľadajúci v tebe neodpustí, hoci Ja som ti odpustil, ak cítiš výčitky a rozhodneš sa so svojou nezlomnou vôľou, že už rovnakú chybu neurobíš, potom môžeš bežať najrýchlejšie aj s Mojou Výškou Súcitu. Môžeš bežať najrýchlejšie, ak sa staneš nekonečne viacej vedomým a bdelým, ak budeš brutálne úprimný k sebe a úplne zaplavený božským odhodlaním.

"Výšku Súcitu používam viac než Svetlo Spravodlivosti, syn Môj, lebo viem, že každá ľudská bytosť na Zemi je slabá. Preto volím pomalý proces. Keby som stále používal Svetlo Spravodlivosti, potom by bol pokrok najrýchlejší. Ale je tu riziko. Nádoba sa môže rozbiť, preto nerád používam Svoje Svetlo Spravodlivosti tak často ako Svoju Výšku Súcitu. Ale keď používam Svoju Výšku Súcitu, dávam pozor na to, aby som bol k tebe nesmierne prísny, neľútostne prísny. Si to ty, kto musí byť prísny na svoj život, aby si mohol byť Mojím lepším, viac osvecujúcim a viac napĺňajúcim nástrojom.

"Keď používam Svoje Svetlo Spravodlivosti, prijmi ho radostne, oddane a dušeplne. Keď používam Výšku Súcitu, prijmi ju s morom svojej vďačnosti a oblohou vďačnosti, a zároveň sa ponor hlboko dovnútra a buď k sebe oveľa prísnejší ako si bol doteraz. Potom neexistuje žiadna chyba, ktorú by si mohol urobiť. Svetlo Spravodlivosti a Výška Súcitu sú jedným, neoddeliteľne jedným. Ale podľa toho, ako to nevyhnutnosť vyžaduje, syn Môj, používam buď Svetlo Spravodlivosti alebo Výšku Súcitu.

"Ty ako božský hľadajúci, pravý hľadajúci, bezvýhradný hľadajúci, musíš stále zostať šťastný, či už u teba používam Výšku Súcitu alebo Svetlo Spravodlivosti. Ak je to Svetlo Spravodlivosti, použi svoje šťastie veľmi konštruktívnym spôsobom; a ak je to Výška Súcitu, ponor sa hlboko dovnútra a vynes na povrch svoje vďačné srdce. Potom zaplav svoje telo, vitál, myseľ a srdce nezlomnou vôľou, aby si túto poľutovaniahodnú chybu už viac neopakoval.

"Výška Súcitu je záplava, záplava požehnania zhora; je to príval dažďa. Svetlo Spravodlivosti je žiarivé slnečné svetlo, spaľujúca horúčava. Potrebujeme obidve, aby sme získali bohatú úrodu realizácie zo semienka ašpirácie, ktoré rastie pomaly, vytrvalo a neomylne podľa Vôle Mojej vnútornej Vízie a vonkajšej Skutočnosti."

8:05 a.m. July 4, 1977 Jamaica High School Track