Prečistenie mysle

 Myseľ je takmer vždy nečistá a takmer vždy prináša neašpirujúce myšlienky. Aj keď to
práve nerobí, je stále obeťou pochýb, žiarlivosti, pretvárky, strachu a iných nebožských
kvalít. Všetky negatívne myšlienky najskôr napadnú myseľ. Myseľ ich môže na chvíľu
odmietnuť, ale ony znova klopú na jej dvere. Toto je prirodzenosťou mysle. Srdce je
oveľa, oveľa čistejšie. Súcit, láska, oddanosť, odovzdanie a iné božské vlastnosti sa
nachádzajú v srdci. To je dôvod, prečo je srdce oveľa čistejšie ako myseľ. Aj keď máte
v srdci strach alebo žiarlivosť, dobré kvality srdca vždy vyjdú do popredia.

Ale ani srdce nemusí byť úplne čisté, pretože blízko neho je vitálna bytosť. Nižší vitál,
ktorý sa nachádza v oblasti pupku, vystupuje smerom hore a dotýka sa srdcového centra.
Vplyv a blízkosť vitálu robí srdce nečistým. Ale srdce aspoň nie je ako myseľ, ktorá
vedome otvára dvere nečistým myšlienkam. Srdce je omnoho lepšie ako myseľ.
A najlepšia je duša. Duša je samá čistota, svetlo, blaženosť a božskosť.

1)    Staňte sa dušou  
Aby ste postupne prečistili myseľ, najlepšia vec, akú môžete urobiť, je cítiť každý deň,
na pár minút počas svojej meditácie, že nemáte myseľ. Povedzte si: „Nemám myseľ
nemám myseľ. To, čo mám, je srdce." Potom po čase cíťte: „Nemám srdce. To, čo mám,
je duša."
Keď poviete: „Mám dušu," v tej chvíli budete zaplavení čistotou. Ale znova,
musíte ísť hlbšie a ďalej, takže poviete nielen: „Mám dušu," ale aj „Som duša". V tejto
chvíli si predstavte najkrajšie dieťa, aké ste kedy videli a cíťte, že vaša duša je
nekonečne krajšia ako toto dieťa.
Vo chvíli, keď hovoríte a cítite: „Som duša," a meditujete na túto pravdu, nekonečná
čistota duše vstúpi do vášho srdca. Potom zo srdca nekonečná čistota vstúpi do vašej
mysle. Keď skutočne dokážete cítiť, že ste iba duša, ona očistí vašu myseľ.

2)    Vnútorný plameň
Predtým, ako začnete meditovať, skúste si predstaviť plameň vo vnútri vášho srdca.
Práve teraz ten plameň môže byť malý a blikajúci, nemusí to byť silný plameň. Ale
jedného dňa určite bude veľmi mocný a veľmi žiarivý. Pokúste sa cítiť, že tento plameň
osvetľuje vašu myseľ. Spočiatku sa možno nebudete vedieť koncentrovať podľa  vašich  
predstáv, pretože myseľ nie je sústredená. Myseľ neustále premýšľa o mnohých veciach.
Stáva sa obeťou mnohých nepekných myšlienok. Myseľ nemá dostatočné svetlo, takže
si predstavte krásny plameň vo svojom srdci, ktorý vás osvetľuje. Preneste tento
osvetľujúci plameň do svojej mysle. Potom postupne uvidíte prúd svetla vo svojej mysli.
Keď vaša myseľ začne byť jasnejšia, bude veľmi, veľmi ľahké sa koncentrovať dlhšiu
dobu a vaša koncentrácia bude hlbšia.

3)    Prečistite svoj dych
Predtým, ako začnete meditovať, opakujte „Najvyšší" asi dvadsaťkrát tak rýchlo, ako je
to možné, aby ste prečistili svoj dych. Cíťte, že ste skutočne vrástli do samotného dychu
Boha. Až pokým dych nie je prečistený, myseľ nezostane jednobodovo sústredená.


4)    Boh ma chce, potrebujem Boha
Zamerajte svoju pozornosť na obrázok. Môžete sa pozerať na obrázok svojho Majstra,
alebo sa môžete pozerať na seba v zrkadle. Ak sa koncentrujete na svoj vlastný obraz,
cíťte, že ste úplne jedným s fyzickou osobou, na ktorú sa pozeráte. Potom sa pokúste
vstúpiť do obrazu, ktorý vidíte. Odtiaľ sa pokúste rásť s jedinou myšlienkou: Boh vás
chce a vy potrebujete Boha. Opakujte: „Boh ma chce, potrebujem Boha. Boh ma chce,
potrebujem Boha." Potom uvidíte, že pomaly, isto a  neomylne táto božská myšlienka
vstupuje do vás a prestupuje vašu vnútornú a vonkajšiu bytosť, prinášajúc čistotu do
vašej mysle, vitálu a tela.
      
5)    Posilňujeme kontrolu nad mysľou
Môžete povedať mysli: „Nedovolím ti ísť svojou vlastnou cestou. Teraz chcem myslieť
na Boha."
Opakujte meno Boha vnútorne alebo nahlas. Potom povedzte, „Chcem mať
čistotu v celej svojej bytosti."
Potom opakujte: „Čistota, čistota, čistota." V tom čase
zabráňte svojej mysli myslieť na nečistotu alebo hocičo iné. Nedovoľte svojej mysli, aby
sa túlala, jednoducho myseľ použite tak, ako chcete vy. Je milión vecí, ktoré chcete
dosiahnuť mysľou a cez myseľ. Ale myseľ je taká neposlušná a nezbedná, že ak ju
nepoužijete, použije ona vás.       

6)    Odhoďte ich preč
Vždy, keď do vašej mysle vstúpi nebožská myšlienka, vyhoďte ju zo svojej mysle. Je to
ako niečo cudzie, zlodej, ktorý vstúpil do vašej izby. Prečo by ste mali dovoliť
zlodejovi, aby zostal vo vašej izbe, keď ste schopní ho poslať preč? Keď nebožská
myšlienka vstúpi do vašej mysle, len ju chyťte a hoďte ju do planúceho ohňa svojej
vnútornej ašpirácie.

7)     Zaškrťte zlé myšlienky

Keď príde myšlienka, ktorá nie je čistá, dobrá alebo božská, okamžite opakujte slovo
„Najvyšší" veľmi rýchlo. Zakaždým, keď vyslovíte slovo „Najvyšší", cíťte, že vytvárate
hada ktorý sa ovinie okolo nebožskej myšlienky a zaškrtí ju.  

- z knihy Sri Chinmoy: Meditation Man – Perfection in God – Satisfaction