Niekoľko tajomstiev meditácie

Zhrnutie

Množstvo informácií o meditácii nás ľahko môže odradiť, preto je táto časť zameraná len na zdôraznenie niektorých dôležitých vecí. Porekadlo „namiesto rozprávania o jablku treba do neho zahryznúť“ nám pripomenie, že všetko, čo potrebujeme o meditácii vedieť, je už v nás a odhalíme to iba cvičením. Sri Chinmoy o tom hovorí: „Vaša myseľ má záplavu otázok. Kto ich zodpovie? Vaše ticho milujúce srdce.“

Niekoľko kľúčových tajomstiev meditácie:

1.*Začnite s úprimnosťou*. Stanovte si dosiahnuteľné ciele a cvičte pravidelne každý deň v určený čas na stanovenom mieste, ktoré ste si na to určili. Snažte sa vytvoriť si svoje meditačné miesto tak, aby bolo inšpirujúcim a svojím spôsobom špeciálnym. Úprimnosť znamená, že počas vymedzeného času bude meditácia pre vás najdôležitejšou vecou, teda by ste si to mali zariadiť tak, aby vám vtedy nezvonil mobil a nič vás nevyrušovalo. Pokladajte svoju meditáciu za zlatú príležitosť a posvätný čas. Ak si poviete: „Dnes nemám na meditáciu čas“, znamená to, že si neuvedomujete, ako mimoriadne pozitívne meditácia zmení váš vonkajší život. Všetko sa začína v našom vnútri. Po určitom čase sa vaša meditácia spontánnou a toto vnútorné volanie vás nikdy neopustí. Na začiatku je meditácia niečím nezvyčajným. Naopak, neskôr bude nezvyčajným to, ak meditovať nebudete. Váš vnútorný kormidelník vás prinúti meditovať, pretože pre vašu dušu je to nutnosť.

2.Meditujte v duchovnom centre, ktoré sa nachádza vo vašom srdci, kde sú mnohé duchovné vlastnosti. Obíďte zaneprázdnenú myseľ. Srdce je ako nesmierna obloha, nekonečná ríša vedomia – mier, ticho, rozľahlosť, láska, jednota s ostatnými, blaženosť - všetky tieto vlastnosti je tu možné nájsť. Vyskúšajte si niektoré cvičenie na srdce, aby ste sa zoznámili s touto formou meditácie. Vaša meditácia sa pomocou cvičenia stane veľmi intenzívnou.

3.Ako sa budete učiť dosiahnuť svoje duchovné srdce, po určitom čase začnete pociťovať ašpiráciu, túžbu svojej duše po slobode, radosti, naplnení a spokojnosti. Tento vedomý vnútorný plač alebo vnútorné volanie postupne vyrastie vo vašom srdci a povedie vás k vášmu cieľu. Ašpirácia je stúpajúci plač srdca po skutočnom naplnení. Prináša so sebou intenzitu a nadšenie. S jej pomocou budete vždy chcieť ísť vyššie, hlbšie a ďalej, vždy budete skúšať ísť ďaleko za vašu súčasnú úroveň, ktorú ste dosiahli. Zopnutie rúk nad duchovným srdcom zintenzívni vašu ašpiráciu a budete mať pocit, že meditácia je špeciálna a posvätná činnosť.

4.Úprimnosť a ašpirácia pôsobia ako magnet. Tak, ako plač dieťaťa priťahuje láskavý záujem rodiča, priťahujú zvláštny záujem z vyšších svetov. Sri Chinmoy to nazýva „Milosťou“ – súcitom Boha, ktorý plynie do nášho života meditácie. Ak veríte v Boha, ktorého si predstavujete ako nejakú osobu, alebo cítite spojenie svojej duše s božskou a láskavou inteligenciou, toto tajomstvo je zvlášť mocné. Pocítite, že pri svojej meditácii sa nemusíte natoľko spoliehať na seba a stačí vám pri nej vynaložiť menej úsilia. Stane sa darom Milosti. Boh vám dá všetko, pretože ste Jeho dieťaťom a On vás miluje. Počas svojej meditácie sa cíťte ako dieťa a volajte na milujúceho rodiča, aby vám pomohol nájsť cestu, aby vám dal skúsenosti, ktoré potrebujete a udržal váš pohyb vpred na ceste k seba objaveniu.

5.Zvyky, ktoré formujú náš život, môžu nášmu pokroku pomáhať, alebo ho brzdiť. Sami môžeme najlepšie posúdiť ich vplyv na svoj duchovný život. Spomeňme si na princíp holistiky, čiže vzájomné pôsobenie mysle, tela, srdca a duše, a tiež na to, že ak urobíme niečo pre jednu časť svojej bytosti, ovplyvní to aj ostatné časti. Napríklad telo na podporenie kvality našej meditácie potrebuje zdravie, dobrú kondíciu a životnú silu. Ak nie sme zdraví alebo sme fyzicky nepokojní, hoci aj desaťminútové sedenie na stoličke bude pre nás problém. Cvičenie pomáha telu, aby bolo pokojné, a aby spolupracovalo v našom úsilí po dosiahnutí vnútorného mieru. Veľa duchovných ciest tiež odporúča prechod k vegetariánskemu stravovaniu. Jedlo, ktoré jeme, vplýva aj na naše vedomie a takisto aj na energie v našom tele, mysli a subtílnom nervovom systéme. Hoci je fajčenie, pitie alkoholu a používanie drog v modernom životnom štýle bežným javom, z duchovného hľadiska všetky tieto veci odoberajú čistotu našej mysli a telu a spomaľujú náš pokrok.

Telo môže byť chrámom alebo väzením, ako si sami vyberiete! Ale životaschopné, čisté a disciplinované telo je skvelým základom pre rozvoj nášho duchovného života. Buďte otvorení novým veciam. Nedajte sa svojimi zvykmi spútať do takej miery, že už nemáte ani slobodu alebo silu vôle, aby ste ich zmenili.

Váš životný štýl je veľmi dôležitý. Ak sa snažíte meditovať, potom pozeranie horroru alebo sledovanie televízie celú noc je ako naberanie vody vedrom, ktoré je deravé. Všetko vaše duchovné bohatstvo z vás vyprchá. Sri Ramakrishna, veľký duchovný majster, ktorý žil koncom devätnásteho storočia, toto vyjadroval názorným prirovnaním k trom rôznym bábikám. Bábika tu predstavuje hľadajúceho, ktorý hľadá pravdu. Jedna bábika je vyrobená zo soli, druhá z látky a tretia z kameňa. Ak ponoríte prvú bábiku do oceána (oceán nevedomosti = svet), jednoducho sa rozpustí. Látková bábika nasiakne svetskosťou, ale aj tak si zachová časť svojho tvaru a ducha. Kamenná bábika zostane nedotknutá a voda z nej ľahko stečie. Ak sa chcete stať kamennou bábikou a neustále prechádzať životom s duchovnosťou, ktorú nič nenaruší ani sa jej nedotkne, potom buďte opatrní v tom, čo robíte. Nechajte svoju meditáciu a vnútorné vedenie, ktoré meditácia poskytuje, aby vám ukázalo, ako zdokonaliť každú, aj tú najmenšiu časť vašej povahy, a aby vám ukázalo veci, ktoré by ste vo svojom vonkajšom živote mali robiť, aj tie, ktoré by ste robiť nemali.

6.Ďalším tajomstvom meditácie, a ako môžete zistiť, aj veľkou výhodou, je nasledovanie vybranej duchovnej cesty, ktorá je ako vychodená cesta na vrchol hory. Každá duchovná cesta má svoje vlastné pravidlá a postupy, takže vaša cesta vpred bude jasne definovaná, bude sériou postupných krokov a odporúčaní, ktoré vás vedú k cieľu. Cestu, ktorou sa napokon vydáte, objavíte len vtedy, keď budete pripravení. To sa stane prostredníctvom pravidelného cvičenia meditácie a vašej ašpirácie. Ak ste sa predtým zaoberali rôznymi formami meditácie, teraz sa sústredíte na najlepší možný spôsob, ktorým môžete najrýchlejšie napredovať. Toto nie je mentálne rozhodnutie alebo voľba, ale vnútorný pocit, vychádzajúci z vášho duchovného vývoja. Cesta, ktorú máte nasledovať, je vo vás a objavíte ju, keď budete pripravení.

7.Ak sú pre vás meditácia a duchovný život veľmi dôležité, asi najväčšou výhodou pre vás bude, ak budete mať skutočného učiteľa. Duchovný učiteľ nie je len niekým ďalším z mnohých ľudí, ktorí prídu v rôznom čase do vášho života, aby vám pomohli. Je to skutočný duchovný vodca alebo guru, ktorý vás povedie najvyššie. „Guru“ znamená „ten, ktorý prináša osvietenie“. Skutočný guru je vysoko vyvinutý duchovný majster, ktorý dokáže premeniť vašu cestu, zatiaľ pozostávajúcu z častého potkýnania sa a neistej chôdze, na najrýchlejší šprint smerom k osvieteniu a dosiahnutiu jednoty s Bohom. Duchovný majster je ako súkromný učiteľ, ktorý sa podujme viesť vás na vašej ceste a má výnimočnú schopnosť urýchliť váš pokrok. Mať takéhoto žijúceho učiteľa je najväčším požehnaním. Takýto učiteľ vidí všetko, čo sa vás týka, jediným pohľadom. Dokáže okamžite rozpoznať najlepší spôsob meditácie pre vašu dušu, odstrániť bloky a prekážky, ktoré maria vaše cvičenie a určiť kroky, ktoré potrebujete vykonať, aby ste rýchlo napredovali. Duchovný majster putoval do najvzdialenejších oblastí vedomia a cestu vynikajúco pozná. Uvidíte v ňom svoje najvyššie možnosti a svoju pravú povahu. Mier, ticho, múdrosť, súcit, odpútanie a nesmierny pokoj, ktoré sú v ňom, budete jedného dňa pokladať za svoje vlastné. Vzťah guru – žiak je nesmierne špeciálnym, ale toto privilégium si treba zaslúžiť svojím prístupom, ktorý je založený na otvorenosti, ochote ku zmene a mocnému zasväteniu sa cieľu.