Vtipky z 4.6.2007

Raz sa pýtali pápeža, prečo nemôžu byť ženy kňazmi. Odpoveď: "Pretože by zaniklo spovedné tajomstvo."

Farár ku kostolníkovi: "Tentokrát obídeš veriacich s kasičkou ešte pred kázňou." "Ale prečo? Vždy predsa robíme zbierku až na záver bohoslužby," čuduje sa kostolník. „Pretože dnes budem kázať o sporivosti."

Vedec hovorí Bohu: "Bože, už nie si potrebný. Veda postúpila tak ďaleko, že už aj my vedci dokážeme vytvoriť človeka z hliny." "Tak mi to predveď," hovorí Boh. Vedec začne naberať zo zeme hlinu a Boh na to: "Počkaj, počkaj, ber si zo svojej hliny!"

  • Ako najlepšie pobavíš Boha?
  • Keď mu rozprávaš o svojich plánoch do budúcnosti.

Dvaja farári sa rozprávajú: "Mne sú zo všetkých športovcov najviac sympatickí cyklisti." "Prečo?" "Pretože sa starajú o svoje duše."