Vzťah majstra a žiaka

Guru a jeho poslanie — by Padapa Vladovicova — last modified 2008-02-27 09:47 AM   Ako sa stať žiakom Sri Chimnoya — by Padapa Vladovicova — last modified 2008-02-27 09:59 AM