Vzťah majstra a žiaka

Guru a jeho poslanie by Padapa Vladovicova — last modified 2008-02-27 09:47 AM
 
Ako sa stať žiakom Sri Chimnoya by Padapa Vladovicova — last modified 2008-02-27 09:59 AM