Prijímanie nových žiakov

" Skôr ako niekoho prijmem za svojho žiaka a nemôžem s ním priamo hovoriť alebo vidieť ho, požiadam ho, aby mi poslal svoju fotografiu a krátke zhrnutie svojho života. Pokiaľ sa pozerám na fotografiu, tak nie preto, aby som z nej získal určitú vibráciu, tak ako je to pri mimozmyslovom kontakte. Nie, v mojom prípade sa nezaujímam o vibráciu. Je niečo hlbšie ako vibrácia, a to je vedomé vnímanie duše. Inými slovami môžem vstúpiť do duše a vidieť, či je vaša duša mienená pre mňa, pre moju cestu. Vibráciu z fotografie môžem tiež získať, ale vibrácia človeka sa zo dňa na deň mení. Dnes môže mať dobrú vibráciu, ale zajtra môže vydávať horšiu vibráciu, duša človeka však zostáva rovnaká. Možnosti duše, ašpirácie duše a vedomie duše sa nemení tak ako vibrácia. Pokiaľ má duša naozaj ašpiráciu a zároveň chce odo mňa určitú pomoc, potom tej duši okamžite pomôžem." Komentár Sri Chinmoya k prijímaniu žiakov z knihy " Odevzdanost a realizace", str. 8-9