Ako prekonať pripútanosť

Láska je slovo, ktoré používame veľmi často. Tak často, že sa ním dajú označiť veľmi odlišné emócie. Na jednom sa ale všetci zhodneme - láska dáva životu zmysel, bez nej by sme boli ako suchý kus dreva. Na druhej strane, slovo láska často používame aj vtedy, keď sme na niekom emocionálne závislí. Ak sa naučíme rozlišovať medzi láskou a emocionálnou pripútanosťou, pomôže to nielen nám, ale všetkým, s ktorými sa stretávame.

1. Začnime od seba

Lieky na riešenie problémov sú často v nás samých a my si myslíme, že sú iba v nebi.

William Shakespeare

Keď sme na niekom emocionálne závislí, väčšinou tým chceme zakryť alebo oddialiť svoje nevyriešené problémy. Ak chceme niekoho naozaj milovať, najprv musíme spoznať, čo je to láska. Musíme začať od toho, s kým trávime najviac času - od seba! Väčšinou dokážeme oveľa rýchlejšie vymenovať svoje nedostatky ako svoje dobré stránky. Vieme sa aj dôkladne potrestať za to, čo sa nám nepodarilo. Tento kritický postoj treba zmeniť. Každý deň sa pokúsme stotožniť so svojimi pozitívnymi vlastnosťami, vyniesť ich na povrch a posilniť ich. Keď urobíme chybu, môžeme to vidieť ako vec, na ktorej ešte pracujeme, nie ako úplnú prehru. Len ten nerobí chyby, kto nerobí nič. Keď sa naša láska a úcta k sebe zvýši, budeme omnoho vyrovnanejší aj vo vzťahu k iným.

2. Buďme v srdci

Láska nerobí chyby. Cítime ju vo svojom srdci. Je to spoločná niť nášho života, plameň srdca a duše. Je energiou nášho ducha a vášňou nášho života. Spája nás s Bohom a so všetkými ostatnými.

Elizabeth Kubler-Ross

Tak ako slovo láska, aj slovo srdce sa používa veľmi často v rôznych situáciách, dobrých aj zlých. Keď hovoríme o srdci, myslíme tým miesto uprostred hrude, kam ukážeme, keď povieme JA, kde cítime podstatu svojej bytosti. Práve na tomto miesto vznikajú naše vyššie a jemnejšie kvality ako empatia, súcit a láska. Na druhej strane, emocionálne pripútanie je zmes pocitov, ktoré vznikajú čiastočne v mysli a čiastočne v našom emocionálnom centre, ktoré sa nachádza neďaleko pupku. (Poznáte príslovie, že vám niekto alebo niečo leží v žalúdku..) Pretože láska a emocionálne pripútanie majú zdroj blízko seba, ľahko si ich môžeme pomýliť. Ale ak si každý deň nájdeme čas, aby sme skúmali a poznávavali samých seba (napríklad. meditáciou), veľmi rýchlo ich dokážeme odlíšiť.

3. Neočakávajme

“Keď je naša láska čistá alebo duchovná, nie sú v nej žiadne požiadavky ani očakávanie. Je tam len najsladší pocit spontánnej jednoty s človekom alebo ľuďmi, ktorých milujeme.”

Sri Chinmoy

Sociológovia opisujú niektoré ľudské vzťahy ako obchod - dávame niekomu svoju lásku, ale zároveň podvedome od toho človeka očakávame veľa vecí. Chceme, aby sa naše očakávania splnili. Keď ten človek nedokáže uspokojiť naše želania (a to sa skôr či neskôr stane, pretože nie sme dokonalí), sme sklamaní a hneváme sa. Na povrch vychádza naša neistota a strach, že nie sme milovaní. Vtedy sa skúšame rôzne spôsoby emocionálnej manipulácie, aby sa naše požiadavky splnili.

Na druhej strane, pravá láska je ako slnko. Slnko svieti na každého, zohrieva všetkých. Nič za to nežiada. Pre vypočítavú myseľ to môže znieť naivne, ale keď žijeme v srdci, cítime presne to, čo slnko - chceme len dávať svoju lásku a dobrú vôľu všade, kde je to možné. Takáto láska nepozná pripútanosť. Nemáme vytvorenú predstavu, ako by našu lásku mali brať iní. Samotné dávanie nesmierne uspokojuje naše srdce.

4. Naučme sa ustúpiť

Niekedy si myslíme, že sme silní, ak veci držíme; ale občas sme silnejší, ak sa ich vzdáme.

Hermann Hesse

Často sa stáva, že mentálne spútavame ľudí, ktorých máme radi. Môžu to byť rodičia, ktorí chcú naplniť svoje sny cez deti, alebo môžeme byť spútaní v inom vzťahu. Pravá láska znamená milovať ľudí takých, akí sú a nesnažiť sa, aby boli takí, ako chceme my. Najväčšia služba, ktorú môžeme urobiť pre tých, ktorých milujeme, je ak im dovolíme rásť, aby dosiahli najvyšší potenciál svojej duše. Niekedy to znamená, že im budeme aktívne pomáhať. Inokedy si zase uvedomíme, že naša pomoc už nie je potrebnmá, a dokážeme ustúpiť.

5. Trpezlivosť a odpustenie - vnútorná sila

“Trpezlivosť je ochranou proti zlu, tak ako sú šaty ochranou proti chladu. Ak si oblečiete viacej šiat, chlad nebude mať silu, aby vám ublížil.”

Leonardo Da Vinci

Aby sme si rozvinuli schopnosť lásky, musíme si rozvinúť aj odpustenie a trpezlivosť. Keď niekomu chceme odpustiť, pomôže nám, ak sa pozrieme pod povrch nedokonalosti a oceníme krásu, ktorá sa nachádza hlbšie vo vnútri. Láska ide vždy ruka v ruke s uvedomením si vnútornej krásy človeka. Keď vidíme vnútornú krásu človeka a oceňujeme ju, vtedy pomáhame, aby krása vyšla na povrch. Ak ten človek urobil niečo zlé, potom už to nemusí opakovať. Svet sa nám niekdy zdá absolútne nespravodlivý, ale keď si rozvinieme schopnosť milovať všetkých ľudí, ľahšie sa povznesieme nad ‘údery a šípy rozhnevaného osudu’, ktoré na nás niekedy dopadajú, a zachovať si vieru v ľudstvo.