Jednoduchosť, úprimnosť, čistota

Je niekoľko meditačných cvičení, ktoré  môžu vyskúšať aj začiatočníci. Pre hľadajúceho, ktorý chce vstúpiť do duchovného života, sú jednoduchosť, úprimnosť, čistota a istota nanajvýš dôležité. Je to jednoduchosť, ktorá vám zaručí mier mysle. Je to úprimnosť, ktorá vám dá pocítiť že ste z Boha a že Boh je neustále pre vás. Je to vaše čisté srdce, ktoré vám dá v každej chvíli pocítiť, že Boh rastie, žiari a napĺňa sa vo vás. Je to istota, ktorá vám dá pocítiť, že meditácia je absolútne správna vec. V tichosti prosím opakujte slovo „jednoduchosť" sedemkrát vo svojej mysli a sústreďte sa na vrchol svojej hlavy. Potom opakujte slovo „úprimnosť" sedemkrát ticho a dušeplne vo svojom srdci a sústreďte sa na svoje srdce. Potom prosím opakujte slovo „čistota" sedemkrát v oblasti svojho pupočného centra, a sústreďte sa na svoje pupočné centrum. Prosím robte to všetko potichu a veľmi dušeplne. Potom zamerajte svoju pozornosť na tretie oko, ktoré je medzi obočím a trochu vyššie nad ním a potichu sedemkrát opakujte slovo „istota". Potom položte ruku na vrchol svojej hlavy a povedzte trikrát „Som jednoduchý(á), som jednoduchý(á), som jednoduchý(á)". Potom položte ruku na svoje srdce a povedzte trikrát „Som úprimný(á), som úprimný(á), som úprimný(á)". Ďalej položte ruku na svoje pupočné centrum a opakujte: „Som čistý(á), som čistý(á), som čistý (á)", a na tretie oko, opakujúc: „Som si istý(á), som si istý(á), som si istý(á)".                     - z knihy Sri Chinmoy:  Meditation Man – Perfection in God – Satisfaction