Nauč sa meditovať on-line

Je veľa ciest, spôsobov a možností, ktorými sa snažíme nájsť v živote uspokojenie, či už sú to ľudia, miesta, ktoré navštívime, alebo práca, ktorá nám môže ponúknuť nejaký zmysel a smer. Napriek tomu nám šťastie a vnútorná sloboda, po ktorých túžime, ktoré by mohli žiariť v našich očiach a srdciach v každej chvíli, stále  unikajú.

Život sám nám potom ponúkne, aby sme sa pozreli dovnútra a našli radosť v tom, čo existuje nezávisle na vonkajších veciach, ktoré prichádzajú a odchádzajú. Vtedy sa začína naša duchovná cesta.  Hľadanie šťastia získava nový smer, cesta dovnútra nás vedie ku skúmaniu najhlbšieho zmyslu nášho života a k ašpirácii na najväčšie šťastie - oslobodenie.

Pretože sme v podstate duchovné bytosti, nič menšie ako úplné rozvinutie ducha nás neuspokojí. Obraciame svoj pohľad dovnútra a hľadáme tiché miesta v srdci a v duši. Život je cesta, duša je cestujúci, nekonečná blaženosť je náš cieľ. A meditácie je brána, cez ktorú prechádzame, aby sme začali svoju cestu. Vitajte na najkrajšej ceste zo všetkých – na ceste dovnútra...

Bezplatné kurzy meditácie na Slovensku – Sri Chinmoy Centrum ponúka bezplatné úvodné kurzy meditácie a  možnosť pokračovať v meditácii po celý rok. Na nasledujúcich stránkach vám predstavíme obsah týchto kurzov.

Meditačný kurz – Nauč sa meditovať Online – Tento kurz je pre všetkých, ktorí nemôžu navštevovať kurzy osobne. Jednoducho a výstižne vám vysvetlí základy meditácie, ako vám meditácia môže pomôcť a čo máte robiť, ak chcete začať.

Bezplatné kurzy meditácie :


Centrá Sri Chinmoya nájdete v mestách