Ako zmenšiť svoje ego

 

Ego je tá časť našej bytosti, ktorá potrebuje pochvalu a úspech. Keď žijeme vo svete ega, podliehame pocitom menejcennosti a nadradenosti, pýchy a bezcennosti, úspechu a zlyhania. Ak chceme týmto negatívnym emóciám uniknúť, musíme prekonať svoje ego. Keď prekonáme pocit ega, zistíme, že ľudia sú k nám inštinktívne viacej priťahovaní, hoci sa na nich nesnažíme zapôsobiť. Obmedzenie pocitu ega môže veľmi zmeniť náš život..

Ako na to?

1. Nesnažte sa zapôsobiť na iných

Nehovorte o svojich vlastných úspechoch. Nespomínajte mená známych ľudí, ktorých ste stretli. Vyhýbajte sa zmienkam o tom, čo ste dosiahli. Napríklad, ak sa vám podarilo niečo získať, nehovorte o tom. Všetky tieto veci možno pôsobia na vaše vlastné ego, ale majú malý účinok na ostatných ľudí

2. Nepredstierajte skromnosť.

Niekedy, keď povieme: "So mnou je to úplne beznádejné,” v podstate chceme, aby druhí povedali: "Ale, nie je to až také zlé”. Skromnosť znamená, že nie sme pyšní na svoje úspechy, ale ani nezdôrazňujeme, že sa nám niečo nepodarilo, aby sme získali súcit okolia.

3. Pozor na lichotenie

Buďte opatrní, keď vás chvália. Prijať chválu je niekedy také ťažké, ako prijať kritiku. Problém je v tom, že ego rado počúva chválu a ľahko si navykne na lichotenie. Nevyhľadávajte ľudí, ktorí vám často lichotia, lebo to povzbudzuje vaše ego. Taktiež sa vyhýbajte lichoteniu iným v nádeji, že vám to vrátia.

4. Nesnažme sa zapôsobiť svojou duchovnosťou alebo náboženstvom

Ak sa venujeme duchovnosti, bolo by chybou cítiť, že sme lepší ako ostatní. Ak máme pocit nadradenosti, nepochopili sme podstatu duchovnosti. V duchovnosti ide o pocit jednoty a nie o dokazovanie, ktorá cesta je lepšia. Toto je jedna z najhorších foriem ega, pretože je zahalené do pocitu morálnej prevahy. Pritom môžeme podľahnúť dojmu, že sa ego zmenšuje, ale ono naopak narastá.

5. Pozor na rozšírené ego

Ego nie je len pocit, že sme lepší ako ostatní. Ego sa môže prejaviť aj v pocite národa alebo náboženstva. Cítime pýchu alebo nadradenosť svojho náboženstva alebo národa. Je to stále to isté ego, len sa prejavuje v rozšírenej skutočnosti. Tento pocit nadradenosti a pýchy je rovnako škodlivý, ako keď ide o jednotlivca. Napriek tomu môžeme cítiť, že ak sa to netýka priamo nás, nie je to záležitosť nášho ega.

6. Nehovorte zle o druhých

Veľmi často, keď hovoríme zle o druhých, je v tom skrytá túžba, aby sme sami vyzerali lepšie. Nemusíme to povedať navonok, ale keď poukazujeme na chyby druhých, akoby sme naznačovali, že my tie chyby nemáme, a preto sme omnoho lepší. To, čo je dôležité, je náš motív. Buďte veľmi opatrní, akú máte motiváciu, keď kritizujete iných. Ak je to preto, aby ste sa cítili alebo vyzerali lepšie, buďte opatrní. Iróniou je, že keď niekoho kritizujeme, často máme ite isté nedokonalosti , lenže na druhých to lepšie vidíme.

7. Aká je vaša motivácia, keď niečo robíte?

Keby nikto nevedel, čo robíte, robili by ste to s rovnakou intenzitou? Dokážete pracovať bez nároku na odmenu a pochvalu? Ak dokážete robiť niečo nezištne, bez túžby po ocenení, potom nevenujete veľkú pozornosť egu. Ak robíte veci len preto, aby vás pochválili, pracujete pre uspokojenie ega. Ak naozaj pracujete nezištne, ľudia si vás budú vážiť omnoho viac, pretože si v určitom okamihu uvedomia vašu nesebeckú motiváciu. Snažte sa robiť dobré veci bez toho, aby o tom vedeli ostatní.

8. Nespoliehajte na to, že zapôsobíte svojím vzhľadom

Ak sa spoliehate na to, že zapôsobíte svojou krásou, je to určite prejav ega. Neznamená to, že krása je zlá, vôbec nie. Ale skutočnú krásu je zdokonaľuje skromnosť a neprítomnosť ega. Vyhýbajte sa zbytočnému zdôrazňovaniu svojho fyzického vzhľadu. Aby sme zmenšili pocit ega, musíme venovať pozornosť svojim myšlienkam a motívom, ktoré nás vedú k činom. Musíme byť k sebe veľmi prísni a neustále sledovať svoje motívy, ak niečo robíme. Ale pracovať na zmenšení ega má veľký význam, pretože je to cesta k vnútornému mieru. Viete si predstaviť, aký by bol svet príjemný, keby sme všetci aspoň o kúsok zmenšili svoje ego?