Vegetariánstvo a duchovnosť

Otázka: Akú úlohu hrá vo vašom učení vegetariánska diéta?

Sri Chinmoy: Vegetariánska diéta hrá v mojom učení nanajvýš dôležitú úlohu. Vegetariánska diéta nám značne pomáha, aby sme sa stali čistými. Čistota je tou najdôležitejšou vecou v našom duchovnom živote. Túto čistotu si musíme vybudovať na fyzickej, vitálnej a mentálnej úrovni. Keď jeme mäso, ryby a tak ďalej, vstupuje do nás agresívne zvieracie vedomie. Naše nervy sú rozrušené, nevedome sa stávame nepokojnými a agresívnymi. Mierne vlastnosti zeleniny   nám v našom vnútornom a vonkajšom živote naopak pomáhajú vytvárať kvality sladkosti, jemnosti, jednoduchosti a čistoty.

Avšak, ak sa ma spýtate, či môžete realizovať Boha tým, že sa stanete prísnymi vegetariánmi, odpoviem vám „Nie, rozhodne nie“. Tu na zemi sú milióny a milióny ľudí, ktorí sú prísnymi vegetariánmi, ale nemyslím si, že sú tu na zemi milióny a milióny duší, ktoré realizovali Boha. Na realizáciu Boha potrebujeme ašpiráciu. Ale aby som sa vrátil k vašej otázke, želám si povedať, že ak chcete dosiahnuť rýchlejší pokrok vo vnútornej disciplíne, pokiaľ je to možné, vegetariánska diéta sa vždy odporúča. Potom  budete schopní cítiť, že i telo môže svojou čistotou pomôcť vašej vnútornej ašpirácii, aby sa stala intenzívnejšou a dušeplnejšou.

Otázka: Takže vegetariánska diéta nie je pre realizáciu Boha nevyhnutná?

Sri Chinmoy: Človek nerealizuje Boha iba tým, že sa stane vegetariánom. To nie je možné! Mnoho ľudí sa riadilo prísnymi vegetariánskymi diétami, ale nie je na zemi príliš mnoho ľudí, ktorí realizovali Boha. V Indii platí, že všetky vdovy z usporiadaných rodín by mali byť vegetariánkami. Ale ak spočítate všetky indické vdovy, nenájdete medzi nimi mnoho realizovaných duší. Dokiaľ sa tieto ženy nebudú modliť a meditovať nanajvýš úprimne a oddane, budú robiť veľmi malý duchovný pokrok.

Ak prestanete jesť ryby a mäso, nerealizujete Boha cez noc. Nemožné! Nesmiete očakávať také úžasné výsledky z takého malého úsilia. Vaša ašpirácia sa ale zvýši. Vaše mierne kvality, jemné kvality, ašpirujúce kvality vyjdú skôr do popredia. Všetko závisí od toho, aký rýchly pokrok chcete robiť. Ak cítite, že sa počíta každá sekunda, ak cítite, že váš cieľ je bez konca, potom je najlepšie dosiahnuť tie veci, ktoré sú priamo pred vami čo najskôr.

Otázka: Máte pocit, že je pre ašpirujúceho človeka dôležité dodržiavať vegetariánsku diétu?

Sri Chinmoy: Vieme, že sme vzišli z kráľovstva zvierat. Veríme v reinkarnáciu. Takže kedysi sme boli všetci zvieratami. Teraz sme vstúpili do ľudského stvorenia a postupujeme, vyvíjame sa a silou svojej ašpirácie všetci realizujeme Boha. Pre ašpiranta je vhodné byť vegetariánom, pretože ak je mäso, vstupuje do neho agresívna vlastnosť zvieraťa. Snažíme sa žiť život pokoja a mieru. Pokiaľ úprimne chceme tento druh života, potom je z našej strany bláznovstvom jesť niečo, čo nám berie náš pokoj a mier a stojí v ceste našej meditácii, koncentrácii a tak ďalej. Takže sa vždy odporúča žiť vegetariánsky. Na druhej strane, sú niektoré krajiny alebo časti sveta, kde je mimoriadna zima, a kde je pre ľudí nemožné žiť len zo zeleniny. Čo majú robiť? Môžu prežiť jedine vtedy, keď jedia mäso. Sú tiež niektorí duchovní hľadajúci, ktorých telesná konštrukcia je veľmi slabá. Niektoré deti, napríklad tie, ktoré sú veľmi choré, potrebujú na krátky čas jesť mäso, aby opäť získali silu. Ostatní jedia mäso odjakživa a vytvorili si  určitý návyk, dalo by sa povedať zlozvyk, že bez neho nevydržia ani deň. Čo majú robiť? Na jednej strane majú úprimnú ašpiráciu, rýdzu ašpiráciu, ale ich telo protestuje. Cítim, že v týchto výnimočných prípadoch by mali jesť mäso. Ako všeobecné pravidlo ale platí, že je vždy vhodné byť vegetariánom, pretože sa snažíme z našej prirodzenosti odstrániť zvieracie vlastnosti a sklony. Keď ideme hlboko dovnútra, vidíme, že máme dve rôzne povahy, či rôznu prirodzenosť: božskú a nebožskú. Nebožské je to zvieracie v nás, a to zvieracie v nás bude vždy agresívne a ničivé. Božské v nás bude vždy rastúce osvietené. Takže pokiaľ chceme kráčať a bežať k svojmu Cieľu, musíme skoncovať so zvieracím životom. Aby sme to dosiahli, musíme prestať prijímať akékoľvek zvieracie kvality - či už v podobe mäsa alebo v inej podobe. Teraz, aby som sa vrátil späť k vašej otázke, pokiaľ niekto tvrdí, že človek musí byť vegetariánom, aby realizoval Boha, alebo že nemôže dosiahnuť realizáciu Boha, dokiaľ sa nestane vegetariánom, potom vravím, že je to číra hlúposť. Je mnoho tých, ktorí mäso jedli, a Boha realizovali: Kristus, Vivekananda a mnoho ďalších, ktorí realizovali Boha, jedli mäso ako ostatní. Je ich mnoho. Pred niekoľkými mesiacmi mi ktosi povedal, že prestane jesť mäso, aby dosiahol čistotu v hojnej miere, ale cítil tiež, že už iba tým, že sa stal vegetariánom, bude schopný realizovať Boha. Nebude musieť meditovať, nebude sa musieť koncentrovať; len vďaka tomu, že sa stane vegetariánom, bude môcť dosiahnuť jednotu s Absolútnym. Tak som mu povedal, že v Indii nemôžu jesť mäso všetky vdovy bez výnimky. V deň, keď ich manžel umrie, musia prestať jesť mäso. Napriek svojej najhlbšej láske a úcte k indickým vdovám si nemyslím, že sú všetky dušami, ktoré realizovali Boha. Taký názor na vegetariánsky život je absurdný. Musíme však dosiahnuť rovnováhu. Pre úprimného ašpiranta je rozhodne vhodné a prospešné byť vegetariánom.

Otázka:Prečo odporúčate vegetariánstvo? Súvisí to s čistotou?

Sri Chinmoy: Ak chcete viesť lepší život, disciplinovaný život, čistý život, cítim, že vegetariánska diéta je nevyhnutná. Tí, ktorí jedia mäso, nevedome prijímajú zvieracie vedomie. Okrem svojich nepriateľských a ďalších nebožských vlastností sú zvieratá veľmi nepokojné. Keď prijímame miernu potravu, naše vedomie sa automaticky stáva miernym, jemným a sladkým. Keď ale jeme mäso, prijímame nepokojné, ničivé vedomie zvierat. Neustále prijímame vedomie ostatných ľudí a vecí. Keď stojíme pred duchovným Majstrom, ihneď prijímame jeho vedomie, jeho vibrácie. Ponúka nám to, čo má. Podobne nám zvieratá ponúkajú to, čo majú – a to, čo majú, sú ich zvieracie kvality. Je na nás, či tieto kvality prijmeme, alebo odmietneme. Takže pre začiatočníka alebo pre kohokoľvek, kto nasleduje duchovnú cestu, je vhodné dodržiavať čistú vegetariánsku diétu. Veľmi to pomáha. Čistota je tiež nevyhnutná. Človek si musí uvedomiť, že čistota neprichádza len z toho, že sa umývame desaťkrát denne. Niektorí ľudia majú pocit, že keď sa šesťkrát za deň osprchujú, budú čistí. Kdeže! Ryba je vo vode dvadsať štyri hodín denne, a predsa nie je vedomie ryby čistejšie než vedomie ktoréhokoľvek človeka. Pravda, čistota je takmer božskosť. Môžeme si dať dve alebo tri sprchy denne, ale pokračovať šiestou či siedmou, aby sme boli čistí, je úplný nezmysel. Celé fyzické telo môžeme ľahko urobiť čistým, keď si vnútri svojho srdca vybudujeme živý oltár pre predmet nášho uctievania, ktorým je Boh. Sme si vedomí, že Boh existuje, ale kde? Kde Ho môžeme najskôr uvidieť? V našom srdci. Boh je všemohúci, vševediaci a všadeprítomný, ale to nás neuspokojuje. Čo nás uspokojí, je to, že Boh je samá láska. A kde je táto láska? Je vnútri nášho srdca. Čistotu v sebe môžme vybudovať tým, že vo svojom srdci budeme cítiť Božiu Prítomnosť.