Nové dobrodružstvá v starom veku

Starý vek nie je prekážkou. Churchill sa  začal venovať maľovaniu vo veľmi starom veku. Je veľa, veľa slávnych ľudí, ktorí sa preslávili v starom veku. Dokonca aj Thákur začal maľovať len niekoľko rokov pred svojou smrťou. Predtým stále iba písal knihy. Len na konci svojho života sa stal umelcom. Nevieme, v ktorom veku ľudia rozkvitnú. Preto tomu hovoríme „neskoré kvety“.

A znova, keď zostarneme, získame novú radosť, novú inšpiráciu a novú blaženosť, keď môžeme pokračovať v dobrých veciach, ktoré sme robili po celé roky. Možno robíme stále tú istú vec, ale každý deň nás bude čakať nová radosť, keď v tom pokračujeme.

Napríklad, keď mal Pablo Casals 95 rokov, každý deň hral na čelo. Cítil presne to isté ako vždy. Raz sa ho niekto spýtal: „Prečo vo vašom veku ešte cvičíte? Stali ste sa najväčším čelistom. Teraz môžete odpočívať!“

Casals povedal: „Chcete, aby som odpočíval? Nechcete, aby som robil pokrok? Každý deň hrám na čelo. Robím to už celé roky, od svojho detstva. Každý deň cítim, že som urobil nejaký pokrok.“

Keď príde inšpirácia, nesmieme sa pozerať na vek – či už máme osem rokov alebo osemdesiat. A tiež, pokiaľ žijeme na Zemi, musíme pokračovať v dobrých veciach, ktoré sme robili. Pretože Pablo Casals hral pravidelne na čelo, každý deň bol preňho ako nový úsvit, nový východ slnka.

Tvorivý život sa môže začať v každom veku. Neexistuje žiadna veková hranica. Ale ak chcete pokračovať, ak chcete robiť pokrok a získať ešte viacej radosti zo svojej tvorivosti, potom musíte cvičiť pravidelne a presne.

Sri Chinmoy: The Mind-Jungles and The Heart-Gardens Of Life