Problémy s ušami

Stará pani, asi šesťdesiatročná, išla lekárovi, pretože mala problémy s ušami. Začala rozprávať o svojich deťoch a vnúčatách. Nakoniec lekár povedal: „Prišli ste sem kvôli problémom s ušami. Prosím, povedzte mi, čo vás trápi?“

Pani povedala: „Dobre, poviem vám, čo ma trápi už celé mesiace“. A začala sa sťažovať na uši.

Lekár sa jej opýtal, koľko má rokov.

 „Zabudla som, koľko mám rokov, ale porozmýšľam, Pretože nikdy neklamem, nechcem urobiť chybu, keď vám poviem svoj vek. Vydávala som sa, keď som mala 20 rokov a môj manžel mal 40. Nedávno mi môj manžel povedal, že naše manželstvo má už 40 rokov. Takže môj manžel je dvakrát taký starý, ako keď sme sa zobrali. Ja musím byť tiež dvakrát taká stará, ako som bola vtedy. Nemám pravdu?“

Lekár sa zasmial a povedal: „Áno, máte pravdu. Vy máte 40 a on má 80.“

Pani sa nahnevala: „Moje deti a vnúčatá sú vzdelané, ale správajú sa ku mne  veľmi úctivo. Myslia si, že som oveľa múdrejšia ako oni. Vy ste lekár a myslíte si, že neviem ani počítať.

Ale môj hlavný problém je, že dobre nepočujem.“

Lekár povedal: „Je to pre vás požehnanie, že dobre nepočujete. Vaše deti a vnúčatá majú svoj vlastný život. Stávajú sa im všelijaké nepríjemnosti. Máte šťastie, že nepočujete o ich problémoch.“

„Ale keď sa stane niečo dobré, ani to nepočujem. Táto nedoslýchavosť je za trest.“

„S každou dobrou vecou, ktorá sa stane, by ste počuli 20 zlých vecí. Takže najlepšie je pre vás, keď máte problém s ušami a  nepočujete nič.“

            Sri Chinmoy  The Sailor And The Parrot