Hudba

Sri Chinmoy považuje hudbu za univerzálny jazyk srdca, ktorý prekračuje hranice rasy, jazyka a kultúry. " Je to hudba, "  hovorí, " čím môžeme v okamihu dosiahnuť univerzálny pocit jednoty." Sri Chinmoy je plodný skladateľ  - zložil tisíce piesní v angličtine a vo svojej rodnej bengálčine. Hrá na rôzne hudobné nástroje z celého sveta. Patrí medzi ne veľa druhov fláut, indický esraj [ esrač ], violončelo, harmónium, klavír a organ. Sri Chinmoy cíti, že nás dušeplná hudba môže preniesť za obmedzenia  mysle, do tichej krásy našej vnútornej bytosti. Piesne skladá v meditatívnom vedomí a jeho hudba je naplnená hlbokou meditatívnou náladou. I tie najmocnejšie časti v sebe majú ticho, ktoré je zdrojom tejto hudby. " Hudba nepozná hranice.   Je vždy slobodná.   Jej príspevok k citovému zjednoteniu,   ľudskému a božskému,   nedokážeme nikdy pochopiť."                   Sri Chinmoy