Fontána tvorivosti

Sri Chinmoy je rodený básnik. Nie je len básnik, ale básnik-vizionár. Básnik-vizionár je ten, kto vidí najvyššiu Pravdu. India má dlhú tradíciu básnikov-vizionárov. Mudrci, ktorí napísali Védy a Upanišády, boli básnici-vizionári najvyššej výšky a svoje poznanie vyjadrili v tisícoch a tisícoch sanskritských veršov. Ak sa veľmi mocné slovo alebo veta opakuje mnohokrát, stáva sa mantrou. Mantry nám veľmi pomáhajú vo vnútornom živote.

Sri Chinmoy už v detstve písal veľa básní a modlitieb v bengálčine. Potom, keď sa dobre naučil anglický jazyk, bol inšpirovaný napísať svoju prvú báseň v tomto jazyku. Mal vtedy iba dvadsaťdva rokov. Tu je krásna báseň, ktorú napísal.

ZLATÁ FLAUTA

More mieru, radosti a svetla Nedosiahnuteľné, to viem. Búrkou zmietaná plačúca noc Vo mne zúri a znie.

Volám nahlas, ale všetko márne; Som bezmocný, neláskavá je zem! Ktorá veľká duša dokáže zdieľať moju bolesť? Šípy smrti len nachádzam.

Som plť v mori Času; Veslá mi odplávali preč. Ako môžem dúfať, že prídem do krajiny, Kde je večný Boží deň?

No hľa! Počujem Tvoju zlatú Flautu; Jej tóny prinášajú Vrchol dolu. Teraz som v bezpečí, ó, Absolútny! Odišla smrť, preč je rozhnevaná noc.

Tretia anglická báseň Sri Chinmoya, ktorá vznikla približne v tom istom čase, opisuje zážitok Osvietenia. I keď vyjadruje skúsenosť, ktorá je pre väčšinu ľudí nedosiahnuteľná, jej vznešené slová majú silu pozdvihnúť nám vedomie ďaleko nad naše normálne myslenie.

ABSOLÚTNO

Žiadna myseľ, žiadna forma, iba existujem; Teraz prestala všetka vôľa a myslenie. Úplný koniec tanca Prírody, Ja som to, čo som hľadal.

Ríša Blaženosti číra, najvyššia; Za poznávajúcim aj poznaným; Nesmierny oddych konečne prežívam; Tvárou v tvár Jedinému.

Prešiel som tajné cesty života, Stal som sa Cieľom. Nemenná Pravda je odhalená; Ja som tá cesta, Boh-Duša.

Môj duch vedomý si všetkých výšok, Som nemý v jadre Slnka. Nevymieňam za nič svoj čas ani skutky; Moja kozmická hra sa skončila.

Keď Sri Chinmoy prišiel do Ameriky, objavil, že táto dynamická, mladá krajina túži po novom druhu poézie. Začal písať básne, ktoré boli veľmi krátke a priame. Niekedy sa stotožňuje s radosťami a strasťami života hľadajúcich, kým v iných básňach či aforizmoch ponúka svoje osvecujúce rady a múdrosť.

Aby jeho básne boli ešte mocnejšie a kratšie, začal Sri Chinmoypoužívať zložené slová. Dve alebo tri slová spojené pomlčkou vytvárajú novú významovú rovinu. V minulosti len veľmi málo básnikov používalo v angličtine zložené slová. Sri Chinmoy ich jedinečným spôsobom začlenil do svojej poézie.

Doteraz Sri Chinmoy napísal viac než 109 000 básní. Tu je niekoľko príkladov jeho modernej poézie: Plávaj

za oblohu svitania. Dosiahni najvyšší Cieľ kým súmrak zaplače.

    Boh chce

aby každé, každučké ašpirujúce srdce bolo svätyňou univerzálneho mieru.

    Vďačné srdce

je univerzálny kľúč, ktorý otvára všetky komnaty Paláca Božieho Srdca.

Aby som slúžil svojmu Stvoriteľovi a Pánovi , uzrel som svetlo dňa. Aby som miloval svojho drahého Priateľa, začal som hru našej jednoty.

V januári roku 1998 Sri Chinmoy začal impozantný projekt. Jeho cieľom bolo vytvoriť zvláštnu sériu 77 000 básní. V auguste roku 2004 dosiahol polovicu. Ktovie, kedy a kde skončí!

Zdá sa, že Sri Chinmoy má ešte veľa snov, ktoré sa majú prejaviť. Báseň, ktorú napísal pred mnohými desaťročiami v Indii, nám ponúka vzácny pohľad na vnútorný svet. Nazval ju „Nesmrteľnosť“. Tu je posledná sloha:

Moje večné dni sú v letiacom čase; Hrám na Jeho Flaute rapsódie. Nemožné činy sa už nezdajú nemožnými; V okovách zrodenia teraz žiari Nesmrteľnosť.

Sri Chinmoy nám ukázal, čo v skutočnosti znamená „Nemožné činy sa už nezdajú nemožnými.“

Prednášky plné múdrosti

Prvá kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal na Západe, „Meditácia: Potrava pre dušu“, vyšla v roku 1970. Dodnes bolo vydaných viac než jeho 1500 kníh. Sú to básne, divadelné hry, krátke príbehy a odpovede na otázky.

Najpriamejším spôsobom, ktorým Sri Chinmoy odovzdáva svoje hlboké duchovné posolstvo hľadajúcim na Západe, vždy boli jeho prednášky.

Po svojom odchode z Indického konzulátu začal Sri Chinmoy rozsiahlu sériu prednášok. Ako vták precestoval celú Severnú Ameriku, prednášajúc na veľkých univerzitách. Niekedy mal dve alebo tri prednášky za jeden deň!

Cestoval aj do zahraničia, najprv na Karibské ostrovy, neskôr na Filipíny, do Japonska, Veľkej Británie a Európy. Úplne prvú prednášku mal na Univerzite West Indies na Jamaike 10. januára 1968. Táto prednáška sa nazývala „Duchovnosť: Čo to je a čo nie je“.

Prvá univerzitná prednáška, ktorú mal Sri Chinmoy v Spojených štátoch, bola 4. decembra 1968 na Univerzite Yale, Connecticut. Nazval ju „Loď Božieho sna a loď ľudského života.“

Sri Chinmoy začal svoju prednášku slovami: „Ak sme niečo nedostali, vždy sa nám to nejako nahradí. Boh ma nepožehnal vysokoškolským titulom či diplomom. Nie, dokonca nemám ani maturitné vysvedčenie. Ale vo svojej nekonečnej štedrosti Boh požehnal moje hľadajúce srdce tým, že mi dal príležitosť, aby som mu slúžil v hľadajúcich nekonečnej Pravdy.“

Vo svojich prednáškach Sri Chinmoy ponúka predovšetkým jedno posolstvo. Je to starodávne posolstvo Upanišád: „Atmanam viddhi – Poznaj sám seba.“ Sri Chinmoy vždy povzbudzuje hľadajúcich, aby sa ponorili hlboko od seba a objavili trvalé hodnoty vnútorného života.

Dr. Russel Barber, bývalý redaktor náboženských programov NBC, veľkej národnej televíznej siete USA a dlhoročný priateľ Sri Chinmoya, poznamenal: „Dokonalá myšlienka je zbytočná, ak sa o nej nikto nedozvie. Sri Chinmoy je taká dokonalá idea, o ktorej sa dozvedáme cez lásku.“

Najvýznamnejšími prednáškami Sri Chinmoya počas mnohých rokov boli jeho návštevy na prestížnych britských univerzitách Oxford a Cambridge. Tieto dve univerzity majú zvláštne spojenie s Indiou, pretože na nich študovali veľké indické osobnosti.

V roku 2003 Sri Chinmoy po deviatykrát navštívíl Univerzitu v Cambridge. Usporiadal malú slávnosť v King´s College, ktoré je pre neho zvlášť posvätné, pretože tu v rokoch 1980 až1892 študoval Sri Aurobindo. Pri tejto príležitosti hral Sri Chinmoy na esraj (esrač) a potom ocenil mnohých profesorov z rôznych katedier. Zdvihol ich nad hlavu pomocou zvláštneho zariadenia a odovzdal im ocenenie „Zdvíhanie sveta srdcom jednoty“.

Po tejto slávnosti Sir Patrick Bateson, dekan King´s College a profesor etnológie, Sri Chinmoyovi napísal: „Na všetkých z nás v Cambridge, ktorí sme sa s vami stretli, hlboko zapôsobil váš pokoj a prítomnosť.“

Profesor Dr. Ajit Singh, profesor ekonómie, povedal: „Myslím, že to, čo robí Sri Chinmoy, je nanajvýš dôležté.“

Pri tejto príležitosti Sri Chinmoy navštívil už po deviaty raz aj Oxford. Opäť hral na esraj pre významných profesorov a ocenil ich zdvihnutím nad hlavu.

Profesor Dr. Martin Kemp, profesor histórie umenia, povedal Sri Chinmoyovi: „ Hľadanie, na ktoré ste sa podujali, je nesmierne dôležité,a dúfam, že bude pokračovať mnoho rokov. Je to hľadanie, domnievam sa, v duchu Leonarda da Vinciho a v duchu tých, ktorí hľadajú jednotu v rôznorodosti.“

V máji 2004 počas svojej návštevy Ruska mal Sri Chinmoy sériu prednášok na univerzitách v St. Petersburgu a Moskve na pozvanie fakúlt týchto univerzít. Jedno z pozvaní bolo pre Sri Chinmoya osobne obzvlášť významné. Bolo to pozvanie zo slávnej Lomonosovovej univerzity v Moskve, kde študoval jeho drahý brat a priateľ Michail Gorbačov a jeho manželka Raisa Maximovna. Univerzita požiadala Sri Chinmoya, aby hovoril o slobode a on venoval túto prednášku prezidentovi Gorbačovovi, ktorého nazýva „najväčším vodcom ľudstva.“

Nebeská hudba

Sri Chinmoy je hudobník-samouk. Jeho prístup k hudbe je intuitívny. Ak sa mu nejaký nástroj páči, cvičí na ňom dovtedy, kým sa mu nepodarí vyniesť do popredia jedinečný „hlas“ tohto nástroja.

Jeho najobľúbenejším nástrojom je esraj (esrač). Je to jemný sláčikový nástroj zo severnej Indie. Po prvýkrát sa esraj objavil na dvore mogulského cisára Akbara, ktorý si ho veľmi obľúbil. Sri Chinmoy začal hrať na esraj v roku 1976.

Sri Chinmoy sám o sebe skromne hovorí, že „ovláda všetky nástroje, ale ani jeden poriadne“. Jeho hudobný duch zažíva nesmiernu blaženosť, keď skúša rôzne formy prejavu. Počas koncertov zvyčajne hrá na cello, priečnu a bambusovú flautu, husle, harmónium, syntetizátor, havajskú gitaru a klavír. V roku 1995 chcel Sri Chinmoy hrať na 150 nástrojov na počesť 50. výročia OSN. O niekoľko dní mu začali prichádzať rozličné nástroje od jeho študentov z rôznych krajín a premenili jeho malý dom na raj milovníkov hudby!

25.novembra 1995 v New Yorku Sri Chinmoy začal hrať o 9:05 ráno a pokračoval až do 23:20 v noci! Štrnásť hodín ubehlo ako štrnásť zlatých rokov. Sri Chinmoy pomocou svojej hudby prešiel celý svet.

Počas svojich predstavení Sri Chinmoy hrá svoje vlastné lyrické kompozície, ale aj improvizuje. Keď improvizuje na klavíri alebo na organe, zdá sa, ako keby vnútorný duch viedol jeho ruky. Nepozerá sa na klávesy, ale zostáva v meditatívnom stave. Jeho prsty lietajú po klávesnici sem a tam neuveriteľnou rýchlosťou a silou.

Keď v roku 1987 v slávnej Sydney Opera House známy hudobník New Age a novinár Lee Underwood počul jeho improvizáciu na organ, napísal: „Sri Chinmoy improvizuje božsky inšpirovanú hudbu, ktorá rozbíja štandardné akademické konvencíe a vynáša dušu do nebies.“

Od roku 1984 Sri Chinmoy ponúka svoje Mierové koncerty po celom svete, a to vždy bezplatne. Počas koncertov Sri Chinmoy hrá na 15 až 20 hudobných nástrojov a vytvára veľmi povznášajúcu a dušeplnú atmosféru. Tieto koncerty bývajú vo veľkých sálach alebo na športových štadiónoch, aby sa ich mohlo zúčastniť čo najviac ľudí. Zatiaľ najväčší koncert mal Sri Chinmoy v roku 2000 v Montreali, kde bolo 19 000 poslucháčov. Ďalší obrovský koncert bol v Prahe v roku 2004, kam prišlo 15 000 ľudí aj zo susedných krajín.

Sri Chinmoy si tiež hlboko cení, že mohol hrať v takých slávnych koncertných sieňach ako sú Royal Albert Hall v Londýne, Carnegie Hall v New Yorku, Nippon Budokan v Tokiu či La Zenith v Paríži.

Mierový koncert Sri Chinmoya vo Washingtone v roku 1995 uviedol veľvyslanec Indie v Spojených štátoch amerických, Jeho Excellencia Siddharta Shankar Ray, ktorý povedal: „Sri Chinmoy je génius v mnohých oblastiach, výnimočná osobnosť v mnohých smeroch a tiež básnik, umelec, hudobník, športovec a duchovný učiteľ. Je stelesnením nesmrteľnej myšlienky Rabindranátha Thákura o univerzálnom človeku.“

Svetoznámy flautista Paul Horn, ktorý je blízkym priateľom Sri Chinmoya, napísal v roku 2000, keď počul jeho hru:

„Váš koncert dnes večer bol taký čistý a inšpirovaný z najväčšej hĺbky vašej duše. Nástroj sa stal prejavením vášho najvyššieho, vnútorného ja a dotkol sa nás všetkých veľmi hlboko.“

Dnes, vo veku 74 rokov, Sri Chinmoy ešte stále rozširuje svoj repertoár. V roku 2003, inšpirovaný Maestrom Ravi Shakarom, začal hrať na sitar a v roku 2005, počas svojej návštevy v Číne, začal hrať na dvojstrunnom erhu (čínskych husliach).

Sri Chinmoy skladateľ

Matka India mala mnoho vynikajúcich skladateľov. Rabindranáth Thákur, Kaji Nazrul Islam a Subramaniam Bharati patria do galaxie nesmrteľných. Sri Chinmoy pokračuje v tejto slávnej tradícii. Do mája 2005 zložil 18 897 duchovných piesní, z toho 12 000 bengálskych, 6684 anglickýcch, 180 sanskritských a 33 francúzskych. Sri Chinmoy hovorí, že vo vnútornom svete neustále počuje hudbu. Niekedy, keď skladá piesne, ani nevie, kde jedna pieseň končí a druhá začína. Sú ako plamene stúpajúce v jeho srdci.

Sri Chinmoy veľmi rád učí piesne svojich študentov, keď ich skladá. Je to starodávny indický spôsob. Jeho študenti sa naučia piesne naspamäť a neskôr ich zapíšu do nôt západným spôsobom. Takto sa jeho západní študenti naučili tisíce bengálskych piesní. Okrem skladania duchovných piesní bol Sri Chinmoy inšpirovaný, aby ocenil viac než 560 ľudí tým, že pre nich zložil zvláštnu pieseň. Pôsobia v rôznych oblastiach, ale jedno majú spoločné: každý z nich významne prispel k zlepšeniu sveta. Niektorí, ako Bethoven alebo Einstein, sú veľkými osobnosťami minulosti; kým iní, ako prezident Gorbačov, sú súčasnými postavami svetovej scény a Sri Chinmoy ich úprinme obdivuje.

Je ešte jeden druh skladieb, v ktorých Sri Chinmoy prejavil svoju lásku a záujem o rôzne národy sveta: napísal piesne pre mnohé, mnohé krajiny. Tieto piesne sú zvláštnym darom pre každú krajinu a vyzdvihujú jedinečné kvality, ktoré táto krajina stelesňuje. Posledné a možno najdôležitejšie sú piesne, zložené pre každého z Avatárov, ktorí sú priamym prejavením Boha. Sri Ramachandra, Sri Krišna, Budha, Spasiteľ Kristus, Sri Chaitanya, Sri Ramakrišna, Sri Aurobindo a mnohí ďalší, sú duchovné postavy najvyššej výšky, ktorým vzdal úctu takýmto spôsobom.

Sri Chinmoy Bhajan Singers

V roku 1982 vznikla zvláštna skupina, ktorá začala spievať bhajans – piesne Sri Chinmoya, venované kozmickým božstvám. Sri Chinmoy Bhajan Singers je medzinárodná skupina, ktorá má asi päťdesiat členov. Skupinu vedie Ranjana Ghose, asistentka Sri Chinmoya.

Fontánové umenie

19.novembra 1974 bol Sri Chinmoy v Ottave, v Kanade. Pršalo a bolo chladno, ale Sri Chinmoy dostal vnútorný príkaz, aby išiel von a kúpil si ceruzky a papier na kreslenie. A tak šiel von, kúpil niekoľko jednoduchých pomôcok na kreslenie a vrátil sa naspäť do hotelovej izby. Potom začal kresliť nádhernú ružu. Jeho cesta do výtvarného sveta sa začala.

Sri Chinmoy pomenoval svoje umenie bengálskym názvom „Jharna-Kala“, čo znamená „Fontánové umenie“. Je to umenie, ktoré prúdi ako fontána zo zdroja tvorby.

Sri Chinmoy sa ponoril do svojho nového projektu. Často maľoval v noci vo svojom dome v New Yorku. Rád používal pestré akrylové farby, ktoré nanášal pomocou špongií a štetcov všetkých veľkostí a tvarov, ba dokonca používal aj svoje prsty. Do 3.októbra 1975 Sri Chinmoy dokončil 100 000 obrazov a 16. novembra toho istého roku vytvoril svoj nový osobný rekord, keď namaľoval 16 031 obrazov za púhych 24 hodín.

29.apríla 1976 Sri Chinmoy namaľoval plátno veľké 9 krát 4 metre. Nazval tento obraz „Väčší než najväčší“. Keď Henry Geldzahler, kurátor zbierky umenia 20.storočia v Metropolitnom múzeu videl tento obraz, zvolal: „ To je úžasné! Jeden vesmír v celku.“ Obrazy Sri Chinmoya, ktorých je teraz už 200 000, sú vystavované po celom svete. V máji roku 2005 bola výstava obrazov Sri Chinmoya v Carrouseli v parížskom Louvri. Ďalšie významné výstavy sa konali v sídle Organizácie spojených národov v New Yorku, v UNESCO v Paríži, v senáte Spojených štátov amerických vo Washingtone, D.C., v budove austrálskeho parlamentu v Canberre, v Národnej galérii v Ottave, v Mall Gallery v Londýne a v Commonwealth Institute v Edinburghu.

Zdá sa nemožné, že jeden človek dokáže vytvoriť tak veľa, najmä ak uvážime, že výtvarné umenie je iba jedným aspektom aktivít Sri Chinmoya. Sri Chinmoy dúfa, že jeho maľby budú inšpirovať ľudí, aby sa na chvíľku zastavili vo svojom každodennom zhone a zamysleli sa nad krásou a bohatstvom vnútorného života. Prezident Gorbačov takto ocenil výtvarné diela Sri Chinmoya: „Vaše maľby, plné života a svetla, na mňa a Raisu Maximovnu hlboko zapôsobili. Vaše obrazy dokážu inšpirovať, a súčasne pomáhajú vznešenej myšlienke duchovnej obrody ľudstva.“

Milióny kresieb vtáčikov

Koncom roka 1991 Sri Chinmoy cestoval na ostrov Malta v Stredozemnom mori. 29.decembra si zobral malý poznámkový blok a nakreslil perom niekoľko čiar. Objavil sa vzlietajúci vták. Potom nakreslil ďalšieho a ďalšieho! O chvíľu tam boli stovky vtáčikov.

Sri Chinmoyove kresby vtáčikov sú veľmi jednoduché a elegantné. Niektorí výtvarní kritici hovoria, že vyzerajú ako krásna kaligrafia. Sri Chinmoy zvyčajne potrebuje iba niekoľko sekúnd, aby nakreslil plynulé a krúživé čiary, z ktorých vznikne vtáčik. Nakoniec kreslí oko vtáčika. Sri Chinmoy vysvetľuje, prečo si vybral tému vtáčika: „Keď vtáci lietajú po oblohe, pripomínajú nám dušu, ktorú každý z nás stelesňuje. Moja duša, vaša duša, duša každého z nás prišla z Neba. Takže keď myslíme na týchto vtáčikov, cítime túžbu vrátiť sa naspäť k svojmu Zdroju.“

Sri Chinmoy dokončil jeden milión kresieb vtáčikov na Fiji, 5. januára 1994. V marci a apríli toho istého roku boli tieto vtáčiky vystavené v Ottawe. Sri Chinmoy pokračoval ďalej. 1. apríla 1994 dokončil dva milióny kresieb vtáčikov a 16. júla 1994 tretí milión. Dnes je týchto kresieb vtáčikov takmer 15 miliónov, a to ešte stále nie je koniec.

Všetky obrazy a kresby vtáčikov sú starostlivo uschované na rôznych miestach v New Yorku. Kurátorom Múzea Sri Chinmoya je Ranjana Ghose. Už od samého začiatku umeleckej tvorby Sri Chinmoya ho najviac povzbudzovala a pomáhala mu.

Niektorí ľudia si myslia, že kvalita a množstvo nemôžu ísť spolu, ale Sri Chinmoy s tým nesúhlasí. Verí, že ak je niekto hlboko inšpirovaný, potom by mal poslúchať svoj vnútorný hlas a veľmi dušeplne sa modliť k Bohu, aby bol zodpovedný za kvalitu. Píše:

„Ja som zodpovedný za množstvo. Môj vnútorný Kormidelník, môj najsúcitnejší Pán Najvyšší je zodpovedný za kvalitu!!!“