Umenie
Sri Chinmoy nazýva svoje umelecké diela Jharna Kala, čo v jeho rodnej
bengálčine znamená Fontánové umenie.  Jharna-Kala odráža spontánnu fontánu
tvorivosti, ktorú autor prežíva v meditácii a ktorú potom vyjadruje a odhaľuje v
neobyčajnom množstve obrazov použitím rôznych techník. Sú to kresby a akrylové maľby, väčšinou v jasných tónoch, ktoré vznikajú spontánne. Farby nanáša kúskami
vaty, tvarovanými špongiami, štetcami a inými nástrojmi, ktoré si sám upravuje.

V decembri 1991 začal Sri Chinmoy kresliť vtáčiky, symbolizujúce slobodu
duše. Od tej doby ich nakreslil milióny a neustále pokračuje v týchto kresbách
s názvom „Mierové vtáčiky sna o slobode". Sri Chinmoy maľuje a kreslí spontánne, meditatívnym spôsobom. Do dnešného dňa vytvoril mnoho tisíc malieb a milióny
kresieb, ktoré vystavoval v galériách po celom svete.
          " Umenie odomyká sny v srdci.                                  
        Umeie odomyká skutočnosti v mysli.
        Umenie odomyká dokonalosť a uspokojenie
        v ľudskom živote."

                                                      - Sri Chinmoy