Umenie

Sri Chinmoy nazýva svoje umelecké diela Jharna Kala, čo v jeho rodnej bengálčine znamená Fontánové umenie.  Jharna-Kala odráža spontánnu fontánu tvorivosti, ktorú autor prežíva v meditácii a ktorú potom vyjadruje a odhaľuje v neobyčajnom množstve obrazov použitím rôznych techník. Sú to kresby a akrylové maľby, väčšinou v jasných tónoch, ktoré vznikajú spontánne. Farby nanáša kúskami vaty, tvarovanými špongiami, štetcami a inými nástrojmi, ktoré si sám upravuje. V decembri 1991 začal Sri Chinmoy kresliť vtáčiky, symbolizujúce slobodu duše. Od tej doby ich nakreslil milióny a neustále pokračuje v týchto kresbách s názvom „Mierové vtáčiky sna o slobode". Sri Chinmoy maľuje a kreslí spontánne, meditatívnym spôsobom. Do dnešného dňa vytvoril mnoho tisíc malieb a milióny kresieb, ktoré vystavoval v galériách po celom svete.           " Umenie odomyká sny v srdci.                                           Umeie odomyká skutočnosti v mysli.         Umenie odomyká dokonalosť a uspokojenie         v ľudskom živote."                                                       - Sri Chinmoy