Sri Chinmoy Marathon Team

Sri Chinmoy založil Sri Chinmoy Marathom Team v roku 1977 ako službu bežeckej verejnosti a podporu duchovného rastu prostredníctvom športu. Počas nasledujúcich rokov sa Sri Chinmoy Marathon Team stal najväčším svetovým sponzorom ultrabežeckých závodov a hlavným organizátorom cestných behov, maratónov, triatlonov, multi-športových udalostí, dialkového plávania a atletických hier pre seniorov ( Masterś games ). Závody Sri Chinmoy Marathon Teamu hostili niekoľko národných majstrovstiev a bolo na nich vytvorených mnoho svetových rekordov. V počiatočných rokoch " bežeckého rozmachu " vytvorili tieto závody štandart a úroveň servisu závodníkom, ktorá je teraz už bežná : pravidelné občerstvovacie stanice, jedlo po závode a ceny až do vekovej skupiny nad sedemdesiat rokov. " Bež a staň sa.  Staň sa a bež.  Bež, aby si uspel vo vonkajšom svete.  Staň sa, aby si pokročil vo vnútornom svete."                                                 Sri Chinmoy