Oddaná služba Organizácii spojených národov

Sri Chinmoy verí, že Organizácia spojených národov stelesňuje nádeje a sny ľudstva. Nazýva ju „domovom srdca tela sveta “ a cíti, že slúžiť Spojeným národom v akomkoľvek smere znamená slúžiť svetovej rodine. Napísal o tom:

„Vonkajším posolstvom Spojených národov je mier. Vnútorným posolstvom Spojených národov je láska. Najvnútornejším posolstvom Spojených národov je jednota. Mier cítime. Láskou sa stávame. Jednotu prejavujeme.“

Na jar roku 1970 na pozvanie vtedajšieho generálneho tajomníka OSN U Thanta začal Sri Chinmoy viesť dvakrát do týždňa tiché meditácie pre svetový mier v sídle Spojených národov v New Yorku. Tieto poludňajšie stretnutia trvajú už 35 rokov. Zúčastňujú sa ich zamestnanci OSN a delegáti z rôznych krajín sveta. Sri Chinmoy je veľmi vďačný bývalému šéfovi kabinetu C.V. Narasimhanovi za to, že ho zoznámil s U Thantom.

Keď sa Sri Chinmoy po prvýkrát stretol s U Thantom v jeho kancelárii na 38. poschodí, generálny tajomník mu povedal: „Ktokoľvek mi o vás hovorí, je to samý obdiv a uznanie. Ja sám cítim, že máte v Spojených národoch veľmi významnú úlohu.“

Sri Chinmoy povedal: „Svet vás pozná ako veľkého zástancu mieru. Pretože som človek modlitieb, chcem vám povedať, že aj vo vnútornom svete ste veľmi významný. To, čo robíte vo vnútornom svete, bude nanajvýš účinné a napĺňajúce.“

V roku 1973 pozval Sri Chinmoy U Thanta ako čestného hosťa na premiéru svojej novej hry „Siddharta sa stáva Buddhom“. U Thant bol veľmi oddaným budhistom. Veľmi láskavo prijal pozvanie Sri Chinmoya. Na záver hry U Thant predniesol prejav, v ktorom povedal: „Je pre mňa veľkou cťou, že sa môžem zúčastniť na takomto duchovne obohacujúcom zážitku. Som preto veľmi vďačný nášmu váženému Učiteľovi Sri Chinmoyovi za jeho nový pohľad... Úplne súhlasím s jeho prezentáciou etických a morálnych aspektov budhizmu, ktoré by podľa môjho názoru mohli byť základom pre nás všetkých pri hľadaní vnútorného Svetla, pri hľadaní Pravdy...“

Na pamiatku U Thanta Sri Chinmoy vytvoril „U Thantovu Cenu mieru“. V mene Mierovej meditačnej skupiny boli touto cenou odmenené mnohé významné osobnosti, ktoré predstavujú mierové ideály bývalého generálneho tajomníka. Medzi nositeľmi tejto ceny sú prezident Gorbačov, prezident Mandela, ministerský predseda A.B. Vajpayee, MatkaTereza, Pandit Ravi Shankar, ako aj Kurt Waldheim a Javier Perez de Cuéllar, dvaja bývalí generálni tajomníci Spojených národov, ktorí sú nesmierne blízki Sri Chinmoyovi.

Nástupcom U Thanta sa stal Kurt Waldheim z Rakúska. Sri Chinmoy sa s ním po prvýkrát stretol v roku 1977. Počas tohto stretnutia povedal generálny tajomník Sri Chinmoyovi: „Chceme iba mier, mier. Vy sa modlíte za mier. Viem, čo vy a vaša meditačná skupina pre nás robíte. Viem to, cítim to.“

Počas druhého stretnutia, ktoré bolo o rok neskôr, generálny tajomník znovu vyjadril hlboké ocenenie činnosti Sri Chinmoya: „Som vám úprimne vďačný, pretože ponúkate Spojeným národom svoju hĺbku a víziu cez Meditačnú skupinu.“

Kurt Waldheim sa neskôr stal rakúskym prezidentom a dnes, vo veku 86 rokov, ešte stále aktívne spolupracuje s OSN ako predseda Asociácie Spojených národov vo svojej krajine. 30. septembra 2004 Sri Chinmoy navštívil tohto veľkého služobníka sveta v jeho kancelárii v Ženeve a odovzdal mu U Thantovu cenu mieru.

Piatym generálnym tajomníkom Spojených národov bol Javier Pérez de Cuéllar z Peru. Sri Chinmoy sa s ním po prvýkrát stretol v OSN v roku 1983. Generálny tajomník povedal Sri Chinmoyovi: „Vo svojej meditácii vidíte za povrchné odlišnosti rasy, pohlavia, jazyka alebo náboženstva. Sústreďujete sa na pravdy a ideály, ktoré spájajú celé ľudstvo: túžbu po mieri, potrebu súcitu, hľadanie tolerancie a porozumenia medzi ľuďmi všetkých národov.“

V roku 1989 mal Sri Chinmoy ešte raz príležitosť stretnúť sa s týmto generálnym tajomníkom. Po skončení druhého obdobia vo funkcii sa vrátil do svojej krajiny a neskôr sa stal ministerským predsedom Peru.

26.mája 2005 dostal Javier Pérez de Cuéllar ocenenie od Sri Chinmoya v Paríži, kde v súčasnosti pôsobí ako veľvyslanec Peru vo Francúzsku. Sri Chinmoy zdvihol bývalého generálneho tajomníka nad hlavu a dal mu ocenenie „Zdvíhanie sveta srdcom jednoty“ a tiež U Thantovu cenu mieru za jeho neustálu nesebeckú prácu pre svetové spoločenstvo národov. Spomínajúc na dlhé plodné roky ich spoločného pôsobenia v OSN, Javier Pérez de Cuéllar povedal: „Sri Chinmoy, vy ste srdcom Spojených národov. V čase, keď som bol generálnym tajomníkom, a ešte predtým ste vždy boli s nami. Vaše posolstvo bolo vždy s nami a my sme od vás získavali inšpiráciu. Mier je omnoho viac než iba neprítomnosť vojny. Je to viera, morálka, tolerancia a porozumenie. To je to, čo šírite po celom svete. Rešpektujete všetky náboženstvá. Všetky náboženstvá majú rovnaký cieľ ako vy: mier pre všetkých na svete. Nech vás Boh žehná!“

Súčasný generálny tajomník Kofi Annan poslal Sri Chinmoyovi pri príležitosti 30. výročia Mierových meditácií v Spojených národoch toto nanajvýš inšpirujúce posolstvo: „Mierové meditácie v OSN trvajú už tri desaťročia, prekonávajú rôzne bariéry a motivujú mnohých ľudí. V tejto budove, ktorá je venovaná povinnostiam a diskusiám v službe mieru, meditácia slúži tomu istému cieľu v tichu a pokoji.“