Centrá Sri Chinmoya

Sri Chinmoy založil svoje prvé meditačné centrum v Portoriku v roku 1966. Dnes je viac než 150 centier vo vyše 60 krajinách. V súčasnosti má Sri Chinmoy približne 7 000 študentov po celom svete.

Študenti Sri Chinmoya prichádzajú zo všetkých kultúr a náboženstiev, aby sa venovali meditácii a duchovným cvičeniam pod jeho priamym vedením. Sri Chinmoy prijíma každého žiaka individuálne, a to buď osobne, alebo tak, že sa sústredí na jeho fotografiu. Sri Chinmoy radí svojim žiakom v každodennom živote, aby im pomohol prekonať ich duchovné problémy a povzbudil ich vo všetkom, čo robia.

Sri Chinmoy hovorí o svojej ceste ako o Zlatej lodi a jeho študenti sú cestujúci na tejto lodi. Preberá plnú zodpovednosť za to, že privedie každého cestujúceho k Zlatému pobrežiu večne sa prekonávajúceho Druhého brehu. Je to zodpovednosť, ktorá, ako sám hovorí, trvá večne.