Sri Chinmoy o svojom umení...VEDOMIE


Spôsob, akým ľudia vnímajú moje maľby, závisí úplne na vedomí pozorovateľa.
Dieťa vníma umenie svojím detským srdcom, kým dospelý ho možno vníma iným
spôsobom. Ale pokiaľ ide o mňa, ak mám hodnotiť svoje vlastné obrazy, potom
musím povedať, že vyjadrujú skôr detské vedomie.  Je v nich aj dospelosť, ale
z najvyššieho duchovného hľadiska je táto dospelosť plná jednoduchosti. Je to
osvietená jednoduchosť. Ak to niekto nazýva zrelosťou, nemám proti tomu
žiadne námietky. Ale musíte vedieť, že všetko moje umenie je založené na
jednoduchom, detskom vedomí a toto božsky osvietené, detské vedomie ponúkam
cez svoje umenie. Prirodzene, každý oceňuje umenie podľa svojej vlastnej
múdrosti, schopnosti a vnímavosti. Ale ak mám posudzovať svoje vlastné
umenie, potom poviem, že to, čo sa prejavuje v mojich obrazoch a cez ne, je
božské, detské vedomie."MORE

„Obvykle, keď maľujem, snažím sa byť v kontemplatívnej nálade –
v modlitbyplnom, dušeplnom vedomí. Smažím sa udržať svoju myseľ tak prázdnu
a pokojnú, ako je to len možné. Vonkajšia myseľ je ako povrch mora, plná vĺn a
nepokoja, je úplne rozrušená. Ale keď sa ponoríme na dno, to isté more je úplne
mieruplné, pokojné a tiché, a tam môžeme nájsť zdroj tvorivosti."FONTÁNA

„Pokiaľ ide o moje obrazy, nekladiem dôraz na myseľ ani formu. Je to iba
fontánové srdce; fontána, ktorá neustále prúdi a šíri svoju krásu a svetlo.
Fontána je niečo, čo prichádza zvnútra, bez vonkajšieho úsilia. Je to niečo
samozrejmé, ľahké. Niečo vo mne ustavične prichádza do popredia
s nekonečnou inšpiráciou a s nekonečne oddanou službou svetla. Preto moje
obrazy prichádzajú spontánne zvnútra."


SLOBODA

"Keď kreslím tieto vtáčiky, snažím sa vstúpiť do neobmedzeného zdroja, ktorý
v sebe všetci máme. Snažím sa vyniesť tieto neobmezené schopnosti na povrch.
Modlím sa a meditujem.Vtáky majú pre mňa veľmi zvláštny význam. Pripomínajú mi
nekonečnú slobodu duše. Keď myslíme na vtáky, myslíme na svoj zdroj, a to nám
dáva nesmiernu radosť. Vždy mám nesmiernu radosť, keď nakreslím vtáčika.
Vtedy cítim určitú vnútornú slobodu. Všetci chceme slobodu a všetci potrebujeme slobodu.
Vtáky nás učia, ako sa oslobodiť od  pripútanosti k zemi.
Toto posolstvo vtákov je naozaj vznešené."