Úvod

Chinmoy Kumar Ghose sa narodil 27. augusta v roku 1931 vo východnom Bengálsku. V tom čase bolo východné Bengálsko súčasťou Indie, teraz je to Bangladéš. V roku 1944, po smrti rodičov, spolu so svojimi sestrami a bratmi vstúpil do ašrámu Sri Aurobinda v južnej Indii. Tu strávil ďalších dvadsať rokov intenzívnymi duchovnými cvičeniami – meditoval dlhé hodiny, písal básne a eseje, trénoval atletiku a oddane slúžil. Vďaka svojej veľmi hlbokej meditácii mal mnoho hlbokých vnútorných zážitkov.

V roku 1964 dostal Sri Chinmoy vnútorný príkaz, aby odišiel do Ameriky. Odvtedy neúnavne zasväcuje svoj život práci pre vnútorný a vonkajší mier. Pravidelne cestuje po svete a ponúka koncerty svojej povznášajúcej hudby, robí prednášky na univerzitách a vedie svojich študentov. Veľké osobnosti ako prezident Michail Gorbačov, prezident Nelson Mandela, Matka Tereza, arcibiskup Desmond Tutu a princezná Diana hlboko oceňovali a oceňujú jeho prínos ľudstvu.

V roku 1970 bol Sri Chinmoy pozvaný U-Thantom, generálnym tajomníkom Organizácie spojených národov, aby viedol mierové meditácie v OSN pre diplomatov, delegátov a ostatných členov všetkých národností a vierovyznaní. Okrem tichej modlitby a meditácie, ktorá sa koná dvakrát týždenne, táto skupina ponúka veľa duchovných, kultúrnych a športových aktivít na podporu najvyšších cieľov Organizácie spojených národov.

Sri Chinmoy je fontánou nesmiernej tvorivosti. Jeho rozsiahly prínos na poli poézie, literatúry, hudby, maľby a športu inšpiroval milióny ľudí na celom svete. Známi hudobníci, ako Pablo Casals, Leonard Bernstein, Yehudi Mehudin a Ravi Shankar, hlboko ocenili a obdivovali jeho duchovné, hudobné a umelecké nadanie.

Jednoduché posolstvo Sri Chinmoya je, že svetový mier začína mierom jednotlivca, mierom v ľudskom srdci. Keď žijeme v srdci, cítime, že všetci patríme do jednej rodiny. Ako hovorí Sri Chinmoy:

Všetci sme členmi jednotnej svetovej rodiny. Spolu, ako bratia a sestry kráčame po Ceste Večnosti k zajtrajšiemu Zlatému Úsvitu.