Komentáre k umeniu Sri Chinmoya

"V rýchlom ťahu štetca, tak ako v piesni farby, je duša, ktorá k nám hovorí cez diela Sri Chinmoya." FEDERICO MAYOR, Generálny riaditeľ OSN

 "Umenie Sri Chinmoya má v sebe hravosť, ktorú nemôžeme považovať za triviálnu. Pochádza z úrovne bytia, kde sa snažíme dosiahnuť najvyššie. Veľmi málo umelcov sa odváži tvoriť týmto spôsobom." AMAL GHOSH, umelec a prednášajúci Central School of Art and Design, Londýn "Sri Chinmoy premieňa radosť a slobodu, ktorú zažíva v stave meditácie, na farbu
a tvar."
BRIAN GORMLEY, School of Visual Arts, New York
"Tieto obrazy patria k najkrajším, aké som kedy videl. V umení Sri Chinmoya vidím radosť z vytvárania krásy. Jeho umenie je klasickým príkladom toho, že takáto tvorba nielen vytvára radosť, ale aj je radosťou. Svojím umením tvorí radosť a dáva ju ostatným." HANS JANITSCHEK, predseda, United Nations Society of Writers
"Vidím v tomto obraze farbu života a farbu nádeje. Zelená znamená život, modrá
nádej. To je presne to, čo si v živote cením. Som taká šťastná, že som mohla
s vami stráviť niekoľko vzácnych chvíľ."
RAISA MAXIMOVNA GORBAČOVOVÁ "Ste zázračným príkladom nesmierne tvorivého života. Môžem len dúfať, že sa
jedného dňa ponorím do kozmickej fontány pokoja a hlbokej energie, kde
prebývate."
LEONARD BERNSTEIN, skladateľ a dirigent
          ,,Umenie môže priniesť do popredia krásu života a vôňu srdca."                                                SRI CHINMOY