Komentáre k umeniu Sri Chinmoya"V rýchlom ťahu štetca, tak ako v piesni farby, je duša, ktorá k nám hovorí cez
diela Sri Chinmoya."

FEDERICO MAYOR, Generálny riaditeľ OSN "Umenie Sri Chinmoya má v sebe hravosť, ktorú nemôžeme považovať za triviálnu. Pochádza z úrovne bytia, kde sa snažíme dosiahnuť najvyššie. Veľmi málo umelcov sa odváži tvoriť týmto spôsobom."
AMAL GHOSH, umelec a prednášajúci Central School of Art and Design, Londýn"Sri Chinmoy premieňa radosť a slobodu, ktorú zažíva v stave meditácie, na farbu

a tvar."

BRIAN GORMLEY, School of Visual Arts, New York


"Tieto obrazy patria k najkrajším, aké som kedy videl. V umení Sri Chinmoya vidím
radosť z vytvárania krásy. Jeho umenie je klasickým príkladom toho, že takáto
tvorba nielen vytvára radosť, ale aj je radosťou. Svojím umením tvorí radosť a dáva
ju ostatným."

HANS JANITSCHEK, predseda, United Nations Society of Writers


"Vidím v tomto obraze farbu života a farbu nádeje. Zelená znamená život, modrá

nádej. To je presne to, čo si v živote cením. Som taká šťastná, že som mohla
s vami stráviť niekoľko vzácnych chvíľ."
RAISA MAXIMOVNA GORBAČOVOVÁ


"Ste zázračným príkladom nesmierne tvorivého života. Môžem len dúfať, že sa
jedného dňa ponorím do kozmickej fontány pokoja a hlbokej energie, kde
prebývate."

LEONARD BERNSTEIN, skladateľ a dirigent
          ,,Umenie môže priniesť do popredia krásu života a vôňu srdca."
                                               SRI CHINMOY