Vyznamenania a ceny

Duchovné osobnosti ako Sri Chinmoy nehľadajú uznanie sveta. Bezsenne a bez dychu túžia len po jedinej veci: slúžiť Bohu tu na zemi v srdci ašpirujúceho ľudstva. Sri Chinmoy o tom napísal:

„Prišiel som na tento svet nie pre pozemskú slávu, nie pre nebeské dary, ale aby som sa stal fontánou lásky.

Predsa však počas dlhých 42 rokov, ktoré Sri Chinmoy venoval oddanej službe ľudstvu, mu niektoré krajiny a inštitúcie vyjadrili svoju úprimnú vďačnosť za to, že toľkými spôsobmi obohacuje životy všetkých ľudských bytostí.

Rad Balboa

V roku 1981 prezident Aristides Royo z Panamy udelil Sri Chinmoyovi najvyššie štátne vyznamenanie – Rad Balboa. Cenu Sri Chinmoyovi udelil v OSN vtedajší minister zahraničných vecí Panamy, Dr. Jorge E. Illueca.

Čestný veľvyslanec mieru Portorica

V roku 1986, guvernér Rafael Hernandez Colón vymenoval Sri Chinmoya za „Čestného veľvyslanca mieru Portorica“ a v roku 1992 vyhlásil Portorico za „Mierový ostrov Sri Chinmoya“, prvý svojho druhu na svete.

Toto je jeden z najkrajších výrokov guvernéra Colóna o Sri Chinmoyovi.

„Pri všetkých svojich nedokonalostiach môžem len povedať, že byť vedľa vás, cítiť a vnímať vašu duchovnosť a svätosť je obrovským zdrojom inšpirácie, svetla a vedenia.“

Čestný doktorát humanitných vied

V januári 1993 univerzita v meste Cebu na Južných Filipínach udelila Sri Chinmoyovi čestný doktorát humanitných vied „za to, že neúnavne venuje svoj život hľadaniu svetového mieru a napĺňaniu neobmedzeného potenciálu ľudského ducha“.

Gandhiho cena mieru

Sri Chinmoy a Coretta Scott King, manželka zavraždeného bojovníka za občianske práva Dr. Martina Luthera Kinga Jr., spoločne v roku 1994 prijali Gandhiho cenu mieru. Túto cenu im udelila najvýznamnejšia kultúrna organizácia Indie – Bharatiya Vidya Bhavan.

Cena Pútnik mieru

V roku 1998 bol Sri Chinmoy vybraný za držiteľa ceny Pútnik mieru, „za medzinárodný význam jeho aktivít pre svetový mier.“ Túto cenu mu udelilo Medzinárodné Centrum pre Mier medzi ľuďmi v Ríme.

Zlaté srdce

Spolok autorov a skladateľov hudby v Mexiku udelil Sri Chinmoyovi v roku 1998 prestížnu cenu „Corazón de Oro“ (Zlaté srdce), za jeho „významnú nesebeckú službu pre svetový mier“.

Svetlo Ázie

V roku 1998, udelila Washingtonská Univerzita v Seattli Sri Chinmoyovi cenu „Svetlo Ázie“.

Túto cenu udelil Sri Chinmoyovi vedúci katedry anglického jazyka, profesor Shawn Wong, ktorý povedal:

„Sri Chinmoy dáva sám seba v službe tým, ktorí vedú duchovný život. Pre neho Najvyšší nie je výlučným vlastníctvom niektorej viery. Všetky náboženstvá sveta sú ako rieky, ktoré prúdia do toho istého mora lásky a nesebeckej služby.“

Ocenenie z Univerzity v Cambridge

Sri Chinmoy deväťkrát navštívil Univerzitu v anglickom Cambridge, kde mal prednášky a mierové koncerty.

V novembri roku 2000 dekan King´s College Chapel, reverend George Pattison prečítal zvlástne ocenenie, v ktorom sa hovorí:

„Je to dar Sri Chinmoya, že sa stal nástrojom, ktorý nabáda srdcia k hlbšej úcte k jednému Bohu, od ktorého pochádzajú všetky myšlienky o mieri.“

Cena Matky Terezy

V máji roku 2002 prijal Sri Chinmoy od asociácie Matky Terezy v Macedónsku Cenu Matky Terezy. Matka Tereza sa narodila v Skopje, hlavnom meste dnešného Macedónska. Túto cenu mu osobne odovzdal macedónsky prezident Boris Trajkovsky počas svojej návštevy v New Yorku.

Humanitárne ocenenie Jesse Owensa

V novembri 2002 Nadácia Jesse Owensa v Chicagu odovzdala Sri Chinmoyovi svoje prestížne Humanitárne ocenenie Jesse Owensa za jeho neúnavnú snahu povzbudzovať dobro v ľudstve.

Medaila slobody Východného Timoru

30.januára 2004 bol Sri Chinmoy na veľmi krátkej návšteve vo Východnom Timore.

Stretol sa premiérom Mari Alkatirim a potom venoval ministerskému predsedovi a členom parlamentu súkromný koncert. Počas tejto udalosti odovzdal ministerský predseda Sri Chinmoyovi Medailu slobody, najvyššie štátne ocenenie Východného Timoru. Sri Chinmoy sa stal prvým nositeľom tohto ocenenia.

Čestný profesor

V roku 2004, počas návštevy Sri Chinmoya v Rusku, mu vedecká rada Výskumného inštitútu detskej hematológie udelila titul Čestný profesor za jeho „výnimočný prínos pre rozvoj detskej hematológie a onkológie v Ruskej federácii“ prostredníctvom humanitárnej služby.

Medaila Vietnamu za mier a priateľstvo medzi národmi

Najvyšie národné ocenenie Vietnamu – Medailu za mier a priateľstvo medzi národmi – odovzdal Sri Chinmoyovi v novembri 2004 veľvyslanec Vietnamu v Spojených štátoch Le Luong Minh.

Rad Za zásluhy Maďarskej republiky

V novembri 2004 maďarský prezident Ferenc Mádl udelil Sri Chinmoyovi najvyššie štátne vyznamnenanie svojej krajiny: Rad za zásluhy Maďarskej republiky. Túto cenu v mene prezidenta odovzdal Sri Chinmoyovi generálny konzul Maďarskej republiky v New Yorku, veľvyslanec Dr. Gábor Horváth.

Mierové kvety Sri Chinmoya

Viac ako 1100 miest na celom svete bolo zasvätených mieru v mene Sri Chinmoya. Nazývajú sa „Mierové kvety Sri Chinmoya“. Na každom kvete mieru je krásna tabuľa, ktorá neustále pripomína spoločné hľadanie mieru ľudstva.

Program Mierových kvetov Sri Chinmoya sa začal zasvätením mosta na Rhode Islande. Tak ako sa stále viac a viac ľudí inšpirovalo touto iniciatívou, program sa rozšíril na pohoria, monumenty, mestá a dokonca aj krajiny. Do dnešného dňa predstavitelia 152 krajín oficiálne vyhlásili svoje krajiny za „Krajiny mierových kvetov Sri Chinmoya.“

Medzi významné Kvety mieru patria nádherné prírodné divy ako Mount Everest, Niagarské vodopády, Viktóriine vodopády, hora Fuji, Veľký korálový útes a Bajkalské jazero, ako aj uchvacujúce ľudské výtvory, napríklad Taj Mahal a budova opery v Sydney.

Okrem toho sú aj niektoré Mierové kvety, ktoré nám pripomínajú niečo zvláštne. Medzi ne patrí delta rieky Mekong vo Vietname, 200-kilometrová hranica medzi Nórskom a Ruskom a mnoho mostov spájajúcich mestá. V roku 2001, počas svojej návštevy v Nórsku, Sri Chinmoy zasvätil Večný plameň mieru. Tento plameň sa nachádza v prístave v Oslo.

V apríli roku 2000, keď sa Bangladéš stal 42.krajinou, ktorá sa prehlásila za Mierový kvet Sri Chinmoya, zástupca parlamentu Humayun Choudhury povedal:

„Narodili ste sa v roku 1931 v malej dedinke vo východnej Shakpure, v Chittagongu. Sme hrdí, že vás môžeme považovať za pravého syna našej krásnej krajiny. Teraz ste sa stali univerzálnym bratom ľudstva. Sme hrdí, že sa môžeme pripojiť k svojim bratom a sestrám, ktorí sú súčasťou stále rastúcej a stále inšpirujúcej rodiny Mierových kvetov Sri Chinmoya.“

Vyjadrenie vďaky

Počas mnohých rokov, Sri Chinmoy dostal od svojich priateľov a obdivovateľov na celom svete mnoho posolstiev plných povzbudenia, podpory a vďačnosti. 13.apríla 2004 bolo 40.výročie príchodu Sri Chinmoya na Západ. Tu sú tri najdôležitejšie posolstvá, ktoré Sri Chinmoy dostal pri tejto vzácnej príležitosti:

„Od svojho príchodu z Indie ste v mnohom prospeli tejto krajine. Váš súcit a láskavý duch žiaria cez vašu prózu, poéziu, hudbu a maľbu a vaše odhodlanie uľahčiť utrpenie sveta.“

Prezident Bill Clinton (USA)

„Väčšina smrteľníkov sa ako vlny v mori chvíľu vlnia a penia, a potom zmiznú. Ale je veľmi málo takých ako ste vy, Sri Chinmoy, ktorí majú Bohom určené poslanie a snažia sa v každom okamihu zlepšiť ľudstvo. Štyridsať rokov ste pracovali, aby ste vytvorili mier medzi ľuďmi a krajinami prostredníctvom duchovnej meditácie, hudby, literatúry, umenia, športu a humanitárnej služby.“

Prezident Ramaswami Venkataraman ( India)

„ Sri Chinmoy je inšpirujúcim symbolom a apoštolom ľudského úsilia o mier. Ako skutočný hovorca božského vedomia a Božieho zámeru s našou planétou Zem, zasvätil svoj život absolútnemu a všetko prenikajúcemu božskému príkazu v ľudskom živote: hľadať a nastoliť trvalý mier teraz a navždy. To je to, čo ho robí živou legendou a znejúcou hymnou mieru a dobrej vôle.“

Dr. L.M.Singhvi bývalý Vysoký komisár Indie vo Veľkej Británii