Jharna kala - Fontánové umenie


„Fontána je niečo, čo prichádza z vnútra, bez vonkajšieho úsilia.
Je to niečo samozrejmé, ľahké.Niečo vo mne ustavične prichádza
do popredia s nekonečnou inšpiráciou a s nekonečne oddanou
službou svetla."Výstava Jharna-Kala sa nám pokúša predstaviť autora predovšetkým
ako umelca - výtvarníka. Ako sám hovorí, inšpirácia, zdroj každej
vonkajšej činnosti, vyviera z vnútra. Aj preto nazýva svoje umenie
bengálskym názvom Jharna-Kala, čo znamená „Fontánové umenie".


Jharna-Kala odráža spontánnu fontánu tvorivosti, ktorú autor
prežívav meditácii a ktorú potom vyjadruje a odhaľuje
v neobyčajnom množstve obrazov použitím rôznych techník.Jeho diela odrážajú
jeho meditatívne vízie. Sú to kresby a akrylové maľby, väčšinou v jasných tónoch,
ktoré vznikajú rýchlo a spontánne. Farby nanáša kúskami vaty, tvarovanými
špongiami, štetcami a inými nástrojmi, ktoré si sám upravuje.
V decembri 1991 začal Sri Chinmoy kresliť vtáčiky a túto tému vtáčika duše rozvinul
rôznymi technikami a materiálmi. V januári 1994 dokončil 1 milión vtáčikov,
1. apríla 1994 dva milióny, 16. júla tri milióny, 22. marca 1997 - šesť miliónov a len
o 6 dní neskôr - sedem miliónov. K 13. aprílu 2004 to bolo 14 miliónov vtáčikov.
Od tej doby neustále pokračuje v týchto kresbách.
„Vedomie vtáčika reprezentuje vedomie vnútornej slobody našej duše. Moje umenie vychádza z jednoduchého detského vedomia. Všade okolo vidím
vtáčiky a to mi dáva detskú radosť. Cítim, že ak sa ľudia pozerajú na moje kresby a nájdu v nich mier, pomáha im to priniesť do popredia kvality ich vlastnej duše a rozvinúť ich vlastnú múdrosť a radosť. Keď kreslím vtáčika, myslím na dušu – nové stvorenie, novú nádej, nový sľub, nový mier, novú blaženosť a novú dokonalosť na zemi."

              
                                                  
Sri Chinmoy