Parlament náboženstiev

V roku 1893 bolo Chicago hostiteľom prvého svetového Parlamentu náboženstiev. Jeden chudobný mních z Indie dostal vnútorný Príkaz, aby prišiel do Ameriky a zúčastnil sa tejto konferencie. Bol to Swami Vivekananda, ktorého prítomnosť a prednášky fascinovali publikum.

V roku 1993 sa oslavovalo sté výročie tejto významnej udalosti. Parlament svetových náboženstiev sa opäť konal v Chicagu. Tentokrát organizátori vybrali Sri Chinmoya, aby otvoril fórum chvíľou tichej meditácie. Podľa mnohých ľudí, tichý prejav Sri Chinmoya vyjadril samotnú podstatu Parlamentu.

Naren a Chinmoy - sto rokov od seba vzdialení, ale dve bengálske srdcia, dva indické životy a dve kozmopolitné duše, ktoré budú navždy rásť a žiariť v srdci ašpirujúceho ľudstva.

V júli 2004 bol ďalší Parlament náboženstiev. Tentokrát sa konal v Barcelone, v Španielsku. Sri Chinmoy prijal formálne pozvanie organizátorov, aby opäť otvoril toto stretnutie meditáciou.

Pred 3200 zhromaždenými delegátmi svetových náboženstiev, Sri Chinmoy niekoľko minút meditoval a potom hral na esraj ( esrač).

Tak ako v Chicagu, účinok tichej meditácie Sri Chinmoya bol hlboký. Jeho fotografia, kde sa modlí za jednotu všetkých náboženstiev, vyšla v novinách na celom svete a v mnohých smeroch sa stala symbolom Parlamentu.