ŽIVOT SRI CHINMOYA

 
 

0011.jpgKeď som písal o Sri Chinmoyovi v knihe „101 veľkých svätcov“, nevedel som o ňom veľa. Ale po dokončení knihy som si uvedomil, že biografia osoby ako je on, nemôže byť zhrnutá iba na jednej strane. Aby som sa o ňom mohol dozvedieť viac, potreboval som spoznať rôzne aspekty jeho života, jeho duchovnú filozofiu, jeho osobný život a podobne. Vyvinuli sme veľkú snahu, aby sme pozbierali tieto materiály. Sri Chinmoy verí v čistotu vzťahu medzi Bohom a ľudskou dušou. Tento vzťah vyvrcholí tak, že keď sa človek snaží dosiahnuť Boha, Boh samotný príde nadol k človeku. Táto vzájomná príťažlivosť sa prehlbuje, ako človek ašpiruje, aby sa otvoril svetlu Boha, vôli Boha a vyššiemu stavu vedomia. Sri Chinmoy šíri mier po svete svojím duchovným pohľadom. Je to osoba so širokým oceánom vedomostí, s ktorými sa chce podeliť s ľuďmi tohto sveta. Precestoval takmer všetky krajiny sveta, šíriac svoje posolstvo ľuďom všetkých náboženstiev a komunít. On sám je tichou, cnostnou, citlivou, tvrdo pracujúcou a vnímavou osobou. Je skutočne veľkou osobnosťou, s ktorou sa môžete zoznámiť.