Zdvíhanie Sveta Srdcom Jednoty

Program „Zdvíhanie sveta srdcom jednoty" je zvláštne ocenenie, ktoré ponúka Sri Chinmoy rôznym ľuďom za to, že svojím prínosom v oblasti, ktorej sa venujú, pozdvihli úroveň ľudstva. Pri odovzdávaní ceny Sri Chinmoy osobne zdvihne oceňovaných nad hlavu buď jednou alebo obidvomi rukami na špeciálne upravenej plošine. Toto zdvihnutie chápe ako vyjadrenie svojej jednoty s ich úspechmi a dosiahnutiami.

Sri Chinmoy k tomu povedal:

„Snažím sa povzbudiť a inšpirovať ľudí z rôznych oblastí života, ktorí inšpirovali iných v oblasti športu, literatúry, vedy, politiky alebo v osobnom živote. Zdvíham ich, aby som im prejavil svoj obdiv za to, čo dokázali."

Od júna 1988 Sri Chinmoy takýmto spôsobom ocenil vyše 4.000 ľudí. Patria medzi nich štátnici, diplomati, duchovní a náboženskí vodcovia mnohých vierovyznaní, významní umelci a spisovatelia, laureáti Nobelovej ceny a športovci svetovej úrovne.

„Len pozitívnym myslením, oceňovaním pozitívnych vlastností iných, môže tento svet urobiť pokrok." ~Sri Chinmoy-