Slzy a úsmevy srdca jednoty

Slzy a úsmevy srdca jednoty: toto nádherné meno dal Sri Chinmoy humanitárnej službe, ktorú jeho meditačné centrá poskytujú na celom svete. Sri Chinmoy verí, že duchovnosť je založená na sebadávaní. Niektorí ľudia potrebujú náš záujem a lásku, iným chýbajú základné potreby ako jedlo, oblečenie a bývanie. Ďalší trpia kvôli nepredvídanému nešťastiu.

Sri Chinmoy nemá rád slovo „charita“. Keď rozšírime svoje vedomie, vidíme celé ľudstvo ako jednu rodinu. Patríme celému svetu a celý svet patrí nám. Sri Chinmoy verí, že je našou svätou povinnosťou, aby sme slúžili svojim bratom a sestrám.

V zime roku 1991 poslali nemeckí študenti Sri Chinmoya tri kamióny jedla a oblečenia do Moskvy, kde mnoho ľudí trpelo kvôli ťažkej ekonomickej situácii. V tom čase došlo vďaka podpore prezidenta Gorbačova k pádu Berlínskeho múru, preto boli Nemci Rusku nesmiernu vďační.

V roku 1993 prezident Gorbačov požiadal Sri Chinmoya o finančnú pomoc pri liečbe malého ruského chlapca s akútnou leukémiou. Sri Chinmoy a jeho študenti začali potom spolupracovať s Výskumným ústavom detskej hematológie prezidenta Gorbačova v Moskve. Získali mnoho drahých prístrojov ako dar od nemocníc zo západu. Tento projekt bol veľmi blízky srdcu Raisy Maximovny, manželke prezidenta Gorbačova, predtým než opustila tento svet.

Sri Chinmoy a jeho študenti ponúkli svoju humanitárnu službu mnohým africkým krajinám na základe naliehavej prosby vysoko váženého priateľa Sri Chinmoya, zástupcu generálneho tajomníka OSN Ibrahima Gambariho. Profesor Gambari bol vtedy zvláštnym poradcom Kofiho Annana pre Afriku. Teraz je Profesor Gambari zástupcom generálneho tajomníka pre politickézáležitosti.

Obrovský námorný kontajner plný oblečenia, vitamínov, zdravotných zariadení, náradia a stavebného materiálu odišiel do Angoly, Ghany, Guiney-Bissau, Libérie a Rwandy.

V Angole boli zásielky Centier Sri Chinmoya prvé po dlhej občianskej vojne. Profesora Gambariho ohromila odpoveď Sri Chinmoya a jeho študentov na jeho požiadavku.

Povedal Sri Chinmoyovi:

„Nikdy nezabudnem a ľudia Angoly si budú navždy ceniť vašu nesmiernu humanitárnu pomoc, ktorú ste vy a vaša organizácia poskytli Angole v čase núdze.“

Sri Chinmoy si hlboko váži a obdivuje súcit profesora Gambariho k svojim africkým bratom a sestrám a jeho skutočnú lásku k svetovému mieru.

Sri Chinmoy povedal:

„Vidím, spoznávam a cítim v profesorovi Gambarim niečo veľmi zvláštne. Je celou svojou bytosťou pre mier. Jeho srdce je zaplavené posolstvom mieru a tento mier chce ponúknuť celému svetu.“

Okrem toho študenti Sri Chinmoya nazbierali tisícky hračiek a umeleckých predmetov pre detskú nadáciu Nelsona Mandelu v Južnej Afrike.

V roku 2001 napísal prezident Mandela Sri Chinmoyovi:

„Je to veľmi vzácny dar pre ľudstvo, že je požehnané takým nesebeckým človekom, ktorý venuje celý svoj život službe svetu.“

Generálny tajomník Spojených národov má zvláštneho zástupcu a vysokého reprezentanta pre menej rozvinuté krajiny, rozvojové krajiny na pevnine a rozvojové krajiny na malých ostrovoch. Tento nanajvýš dôležitý post zastáva priateľ a krajan Sri Chinmoya, veľvyslanec Anwarul Chowdhury z Bangladéša . Predtým bol veľvyslanec Chowdhury trvalým reprezentantom Bangladéša v OSN. Priateľstvo Sri Chinmoya s veľvyslancom Chowdhurym a jeho manželkou Mariam trvá už viac než dve desaťročia.

Sri Chinmoy a jeho študenti spolupracujú s veľvyslancom Chowdhurym, aby boli zabezpečené potreby malých ostrovov. Keď v decembri 2004 prišli ničivé tsunami, záujem veľvyslanca Chowdhuryho sa stal záujmom celého sveta.

Veľvyslanec Chowdhury je tiež predsedom a hlavným autorom Deklarácie a programu akcií pre kultúru mieru, ktorú schválilo Valné zhromaždenie OSN.

O tomto historickom dokumente Sri Chinmoy povedal:

„Môj drahý pán veľvyslanec, váš panoramatický pohľad na OSN sa prejavuje, plne prejavuje vo vašej Deklarácii o kultúre mieru, ktorú s takou hrdosťou prijalo Valné zhromaždenie. Tí, ktorí snívajú o svetovom mieri, tí ktorí milujú svetový mier a tí, ktorí slúžia svetový mier, si budú ceniť váš výnimočný dar svetu.“

Veľvyslanec Chowdhury povedal Sri Chinmoyovi:

„Sri Chinmoy, vy ste inštitúciou sám o sebe. Ukázali ste nám, ako môžeme dosiahnuť vnútorný a vonkajší mier. Toto posolstvo mieru šírite nielen v OSN, ale aj po celom svete.“

Humanitárna služba Sri Chinmoya jeho milovanej Indii sa začala zbierkou liekov a zásob, ktoré boli s láskou pozbierané pre Matku Terezu. Venoval jej tieto veci osobne v Ríme a neskôr v New Yorku.

V roku 2001, keď Gujarat postihlo silné zemetrasenie, bol Sri Chinmoy práve v Indonézii. Okamžite tam poslal veľkú zásielku fliaš s vodou, ktorú v postihnutých oblastiach tak súrne potrebovali.

V poslednej dobe Sri Chinmoy a jeho študenti poslali viac ako dvadsaťtisíc okuliarov pre očné kliniky na indickom poloostrove.

V súčasnosti humanitárna pomoc Sri Chinmoya a jeho študentov smeruje do viac ako 140 krajín. Túto službu vykonávajú bezpodmienečne, bez nároku na plat a finančné príspevky. Ich odmena prichádza zvnútra.

Ako vraví Sri Chinmoy:

„Tam kde je jednota, cítime, že prichádza naplnenie. Sme plní a úplní silou našej sladšej než najsladšej jednoty.“