Telo-Myseľ-Duch - časť 1.

 Osvecujúce pohľady Sri Chinmoya na spojenie telo-myseľ-duch.

Akú radosť a blaženosť nám dáva pocit pohody a dynamiky, ktorú prináša beh a tréning. Telo je plné životnej energie, myseľ je čistá, srdce je šťastné – dokonca ja duša má radosť.

Nasledujúce malé zrnká múdrosti sú komentáre, ktoré ponúkol milovník športu a zástanca zdravého životného štýlu  Sri Chinmoy, ako odpovede na rôzne otázky o úlohe fyzickej zdatnosti na našej životnej ceste. Tieto pôvabné a originálne pohľady nás pozývajú, aby sme sa nechali inšpirovať neobmedzeným potenciálom tela, ktoré používa ašpiráciu ducha; aby sme preskúmali myšlienku sebaprekonávania s jej úsilím prekonať to, čo sme už dosiahli; a stanoviť si ciele, snívať sen o nemožnom a potom ho uskutočniť. A so základom dynamiky a zdravia, ktoré beh prináša, sebadisciplíny a viery v seba samého, ktorú podporuje, akou piesňou radosti sa stane celý náš život!

Sri Chinmoy finishing
Sri Chinmoy finišuje na 3. ročníku 47-míľového behu – 27. augusta 1980 vo veku 50 rokov
Ďakujeme Sri Chinmoyovi, ktorého obrovský prínos pre beh a šport sa dotkol nespočetných životov a inšpiroval generácie ľudí, aby bežali rýchlo na pretekoch života.
Telo-Myseľ-Duch -  časť 2.
Forward