Požehnanie z kresťanského sveta

Aj keď sa Sri Chinmoy narodil v Indii a vyrastal v učení Sri Krishnu, Budhu a iných duchovných Majstrov, má tú najhlbšiu lásku a obdiv pre Spasiteľa Krista. Keď študoval Bibliu a učenie indických duchovných majstrov, zistil, že učenie Krista a učenie indických Majstrov sú rovnaké.Je to preto, že Boh je Pravda, Boh je Láska, a Pravda a Láska sú univerzálne.

Počas rokov si Sri Chinmoy vytvoril blízke priateľstvo s mnohými pokornými a oddanými Kristovými služobníkmi, ako je Matka Tereza, arcibiskup Desmond Tutu, Monsieur Thomas Hartman a reverend James Parks Morton. Sri Chinmoy si najviac váži audiencie u pápeža PavlaVI. a pápeža Jána Pavla II.

Počas prvej z troch audiencií Sri Chinmoya u pápeža Pavla VI. v roku 1972 mu pápež povedal: „Toto naše stretnutie je nanajvýš potrebné. Život hinduistov a život kresťanov budú kráčať spolu. Vaše posolstvo a moje posolstvo je rovnaké. Keď obaja opustíme tento svet, vy a ja, stretneme sa.“

Sri Chinmoy mal šesť vzácnych audiencií u pápeža Jána Pavla II. V roku 1988 povedal pápež Sri Chinmoyovi: „Boh vás žehnaj, a všetky vaše kontemplatívne aktivity.“

V roku 1995 pápež Ján Pavol II.s najväčším súcitom požehnal mierovú pochodeň Mierového behu domova jednoty Sri Chinmoya so slovami: „ Zdravím bežcov behu mieru, ktorí nesú pochodeň ako svedectvo mieru ulicami sveta.“

Piate stretnutie Sri Chinmoya s pápežom sa odohralo v roku 1998 v predvečer 78. narodenín pápeža. Sri Chinmoy s najhlbšou úctou odovzdal pápežovi Jánovi Pavlovi II.U Thantovu cenu mieru. Svätý Otec bol hlboko dojatý.

Keď pápež navštívil Bratislavu v roku 2003, Sri Chinmoy mu odovzdal medailu „Zdvíhanie sveta srdcom jednoty“ a knihu básní, piesní a úvah „Ján Pavol II - víťaz CenyBožieho Srdca“, ktorú mu venoval. V jednej básni píše:

Ctený Svätý Otec, nasledovať Váš tieň znamená priblížiť sa Kráse, Mieru a Blaženosti pri Nebeskej bráne.

V apríli 2005 sa pápež Ján Pavol II.vrátil do svojho Nebeského domova. Počas zvláštnej spomienkovej slávnosti Sri Chinmoy spomínal na nesmiernu láskavosť a súcit pápeža: „Aj keď veľmi dobre vedel, že pochádzam z hinduistickej rodiny, Svätý otec mi dal pocítiť, že jeho srdce je také veľké, že v ňom nájdu domov všetky náboženstvá sveta.“

Láska a náklonnosť Matky Terezy

Sri Chinmoy vždy opisuje Matku Terezu ako svoju súcitnú Matku a láskavú Sestru. Počas posledného desaťročia života Matky Terezy sa veľmi zblížili. Sri Chinmoy sa s ňou niekoľkokrát stretol v Ríme a New Yorku. Často si tiež telefonovali. Sri Chinmoy a Matka Tereza sa narodili v ten istý deň -27.augusta. Táto božská zhoda okolností im obom dávala nesmiernu radosť.

V roku 1994, keď Sri Chinmoy navštívil Matku Terezu v jej Dome misionárok charity neďaleko Vatikánu v Ríme, Matka s láskou chytila jeho ruky tak ako skutočná matka. Povedala Sri Chinmoyovi: „Mám veľkú radosť zo všetkej práce, ktorú robíte pre svetový mier a pre ľudí vo všetkých krajinách. Kiež by sme spoločne mohli pokračovať v práci a zdieľať všetko pre Slávu Boha a pre dobro ľudí.“

Sri Chinmoy odvetil: „Vy ste súcitná Matka. Vy ste láskavá Sestra. Získali ste si srdcia všetkých chudobných a ľudí v núdzi, ktorým ste pomáhali. Získali ste si nielen ich, ale ste si získali aj Indiu. Nielen Indiu, ale celý svet.“

V roku 1997 Sri Chinmoy napísal pre Matku Terezu k narodeninách knihu básní nazvanú, „Matka Tereza: Kvetinové srdce ľudstva, voňavá duša Božskosti“. Bola veľmi hlboko dojatá, že dostala tento výnimočný dar. Sri Chinmoy v tejto knihe píše:

Moje sestry a bratia na celom svete,či sme takí slepí, že nevidíme vlastnoručný podpis Boha na čele Matky Terezy?

27.augusta 1997 Matka Tereza oslavovala svoje 87. narodeniny a Sri Chinmoy svoje 66. narodeniny. Sri Chinmoy telefonoval Matke Tereze do Kalkaty.

„Vy viete, že mám narodeniny?“ spýtala sa Matka Tereza s radosťou.

„Matka, a kto nevie, že máte narodeniny?“ odpovedal Sri Chinmoy.

„Keď svieti slnko, vie to celý svet. Modlím sa ku Spasiteľovi Kristovi, aby vám dal na vaše narodeniny zvláštne požehnanie. Prišli ste na tento svet urobiť niečo naozaj veľké, a vy to robíte cez svoju bezsennú službu ľudstvu.“

Chvejúcim sa hlasom Matka Tereza povedala Sri Chinmoyovi: „Všetko, čo robíte, je pre Božiu slávu a pre dobro ľudí. Modlite sa za mňa tak, ako sa ja modlím za všetky vaše mnohé projekty pre svetový mier. Vaše dielo lásky je dielom modlitby a vaše dielo modlitby je dielom Boha.“

Len o týždeň neskôr Matka Tereza opustila svoje smrteľné telo. Sri Chinmoy dostal tú správu, keď bol vo Varšave. Ihneď zložil nasledujúcu pieseň, eulógiu pre Matku Terezu, ktorú jeho študenti s láskou spievali pri kostoloch a na zádušných omšiach za Matku Terezu na celom svete.

Matka Tereza:

Vzlietajúci vták z Kalkaty Plávajúci mesiac Indie Plačúca obloha sveta Bolestná strata Zeme Tancujúca radosť Neba Kristov kvitnúci sľub Plodná hrdosť Matky Márie.