Agnikana´s Group

agnikana

Agnikana´s Group je inštrumentálna a spevácka skupina dievčat z Čiech a zo Slovenska. Skupina má viac než desaťročnú tradíciu. V súčasnosti má 13 členov. Pravidelne organizuje koncerty meditatívnej hudby pre verejnosť. Činnosť skupiny je inšpirovaná tvorbou duchovného učiteľa Sri Chinmoya. Sri Chinmoy zložil viac než 19 000 piesní, z ktorých Agnikana´s Group vybeá len nepatrnú časť a sprostredkováva ju vo svojom aranžmá okolitému svetu. Spev je sprevádzaný hrou na indické a západné hudobné nástroje, ako je indické harmónium, santur, priečna flauta, harfa, gitara, metalofón a zvončeky.

Členov skupiny nespája svet hudby – nie je to profesionálna hudobná skupina – ale svet meditácie. Cez meditáciu sa v sebe snažia objaviť vnútorné bohatstvo v podobe lásky, vnútorného mieru, porozumenia a priateľstva a cez meditatívnu hudbu sa ho snažia ponúknuť ostatným. Hlavnou prednosťou skupiny je sila jednoty spevu. Cez spev sa snažia poslucháča zaviesť do ticha jeho srdca a ukázať mu nový svet.


Moja pieseň, moja pieseň, moja pieseň je moja srdcom ponúkaná radosť. Moja pieseň, moja pieseň, moja pieseň je moja Bohom opatrovaná hračka.

Spievaj, moje srdce, spievaj pieseň jednoty Večnosti. Onedlho pocítiš napĺňajúci mier Nekonečnosti.

Sri Chinmoy