Paličky

palicky

Skupina Paličky vznikla v roku 2001 a v súčasnosti má 10 členov z rôznych miest Českej republiky. Meditácia, ktorej sa všetci členovia skupiny venujú, určuje ich hudobný štýl. Týmto štýlom je nepochybne hudba meditatívna, ktorej cieľom je zaviesť poslucháča do jeho vnútra a aspoň na chvíľu ho oslobodiť z pút každodenného zhonu a povinností.

Od roku 2004 skupina organizuje večery pre verejnosť. Počas takéhoto večera sa poslucháč môže zoznámiť so základmi meditácie a započúvať sa do úryvkov literárneho diela duchovného učiteľa Sri Chinmoya, ktoré sprevádza hra na indický santur. Neoddeliteľnou súčasťou je koncert meditatívnej hudby – spev sprevádzaný indickými a západnými hudobnými nástrojmi (indické harmónium, gitara, metalofón, santur, zobcová flauta, zvončeky, rytmické nástroje). Práve vďaka rozličným rytmickým nástrojom sa často podarí vykúzliť na tvári poslucháčov úsmev. Rytmické nástroje, ktoré skupina často používa, sú pre ňu úplne charakteristické a zaslúžili sa o jej názov „Paličky“.

„Deti majú spontánnu radosť z akejkoľvek činnosti, ktorú robia, a to práve preto, že ju robia spontánne. Dokážu sa radovať z maličkostí, a to práve dospelým často chýba. Nástroje z Orffovej súpravy, ktorá sa používa na základnej škole, sú dokonalým prostriedkom, ktorý dokáže prekonať bariéru mysle dospelých a otvoriť dvere ich úprimnému a spontánnemu úsmevu,“ hovoria členovia skupiny. Hlavným mottom skupiny je radosť, ktorú sa snažia dávať ostatným cez svoju hudbu. Sami hľadajú zdroj svojej radosti v meditácii, ktorej sa pravidelne venujú.


Dávaj radosť a Zem bude tvoja. Prijímaj radosť a nebo bude tvoje. Staň sa radosťou a Boh ťa prijme za svojho vlastného, Zem ťa bude potrebovať a nebo si ťa bude ceniť.

Sri Chinmoy