BULHARSKO

V novembri 2006 sa naša organizácia zapojla do programu Kids to Kids zameraného na pomoc deťom v detských domovoch v Bulharsku.

Koncom decembra 2006 sme zozbierali približne 2000 balíčkov a 5000 krásnych obrázkov, ktoré pochádzali nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Holandska. Na Slovensku sa do tohto projektu zapojilo 15 základných škôl.