JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

V roku 2005 požiadal arcibiskup Desmond Tutu, nositeľ Nobelovej ceny mieru, našu organizáciu o potraviny, kuchynské potreby, hračky a školské potreby pre detské rehabilitačné centrá Philani v Juhoafrickej republike.

Centrá Philani (www.philani.org.za) založila nezisková mimovládna organizácia, ktorá sa stará o podvyživené a choré deti vo veku do 5 rokov z chudobných oblastí v okolí Kapského Mesta. Projekt Philani sa začal v roku 1979. Dnes funguje v okolí Kapského Mesta šesť rehabilitačných centier, ktoré zahrňujú centrum výživy pre deti, vzdelávací program a ženskú kliniku. Centrá sú takmer bez vybavenia a disponujú veľmi obmedzenými finančnými prostriedkami.

The Oneness-Heart-Tears and Smiles považuje spoluprácu s projektom Philani za jednu zo svojich súčasných priorít. Po osobnej návšteve členov našej organizácie vo Philani centre v chudobnej oblasti Kayalitsha smerujú do Juhoafrickej republiky zásielky potravín, vitamínov, hračiek a školského vybavenia. Slovenská a česká pobočka poslala začiatkom novembra 2005 do Juhoafrickej republiky zásielku hračiek a školských potrieb.